Falski grad

Falski grad se prvič omenja leta 1245, ko so šentpavelski benediktinski opati tja iz Lovrenca na Pohorju prenesli sedež svojih dravskih posesti. Posest je prehajala v različne roke, toda resnično pomembno kulturno središče postane leta 1620, ko Dunajska univerza v njem opravlja filozofski, teološki in ekonomski študij. S tem naj bi postal Falski grad prva visokošolska ustanova v Sloveniji. Po osvoboditvi je prešla graščina v družbeno last in v tem povojnem obdobju se je večina njegove bogate notranje opreme skupaj z mnogimi dragocenostmi izgubila ali pa so jo uničili stanovalci, ki so si podajali ključe grajskih vrat.