I. MITREJ

Odkritje prvega mitreja na Spodnji Hajdini sega v konec prejšnjega stoletja. Spomenike na Hajdini, datirane v leto 157, so postavili verniki, ki so bili posvečeni v različne stopnje mitraične vere. Gradbene ostaline mitreja so bile ohranjene zelo dobro, zato so ohranili mitrej na mestu izkopa, »in situ«. Jeseni 1899. leta so ga obdali z zaščitno stavbo, ki so jo leta 1910 zamenjali s sedanjo. V mitreju stoji eden najlepših mitraičnih spomenikov, kip Mitre, ki vleče bika.