III. Mitrej - Svetišče boga Mitre

V času rimskega imperija je bil Ptuj pomembno mogočno mesto (Poetovio) in vojaška postojanka. Z vojaki iz vzhodnih dežel se je tukaj uveljavil mitraizem, perzijska vera s skrivnostnimi obredi, ki so se jih udeleževali le moški. V svetišču boga Mitre iz 3. stoletja so ohranjeni številni s kultom povezani spomeniki.