Kmetija Klančnik

Na kmetiji lahko spoznate kmečka opravila, zgodovino lovstva in se s turističnim vlakcem popeljete skozi oboro gojene divjadi do biološke učilnice, kjer lahko spoznate pestrost živalskih vrst (nagačenih preko 100 različnih vrst živali).