Krajinski park Središče ob Dravi

Krajinski park, ki se razteza med Ormožem in Središčem ob Dravi, je zelo bogat z različnimi habitatnimi tipi in izjemno biotsko pester. Strokovnjaki in poznavalci so tu našteli 105 vrst ptic gnezdilk, 15 vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev in številne sesalce, med katerimi sta najpomembnejša hrček in vidra (v Evropi ogrožena sesalca). Pisane barve preko 30 vrst kačjih pastirjev in več sto vrst metuljev, ki obletavajo še bolj pisane cvetove obvodnega rastlinja, dajejo parku izjemno estetsko vrednost. Doslej so v Dravi našteli 43 vrst rib, v pritokih pa še živita potočni rak in potočni piškur, v mrtvicah sta pogosta polža veliki mlakar in roženi svitek, najdemo pa tudi več vrst školjk. Drava s svojimi pritoki in obrežji ponuja sprehode, ribolov, jahanje in kolesarjenje itd. Ta neokrnjeni svet je poln rečnih rokavov in otokov, mnogih mrtvic, prodišč in trstišč. Največje bogastvo reke je njen svobodni tok in razigranost ter neprestana rečna dinamika, ki kar naprej spreminja rečno pot.