Krajinski park Šturmovec

Krajinski park Šturmovec

V trikotniku med staro strugo Drave, Dravinjo s haloškim robom in videmsko ježo pod nasipom Ptujskega jezera leži 125 hektarjev obsegajoč ostanek obrečne pokrajine, ki je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park Šturmovci. Na severozahodni strani ga omejuje Ptujsko jezero, na južni strani obronki Haloz in na vzhodu sotočje Drave in Dravinje. To je široko poplavno območje in je učinkovit zadrževalnik visokih voda. Območje odlikuje raznolikost življenjskih okolij, vse od prodišč, plitvin, mrtvih rokavov in studenčnic, do košenih in nekošenih poplavnih gozdov ter travnikov. Prva naravna vrednota Krajinskega parka Šturmovci je rečna loka. To je samo še ostanek nekoč obsežnih lok ob Dravi med Mariborom in Ormožem. Loka je široko poplavno območje vzdolž reke. V najglobljih predelih rastejo bele vrbe, ki so lahko poplavljene večji del leta. Na višjih in bolj suhih legah vrbe izginjajo, nadomeščajo pa jih topoli, jeseni, bresti, hrasti in drugi, ki so lahko v vodi do tri mesece v letu. Življenjski ritem v loki krojijo povodnji - voda odnaša, prelaga prodišča, peščene sipine in tla z drevjem vred.