Libeliče (etnološka zbirka)

Kraj leži ob vznožju Libeliške gore na slovensko-avstrijski državni meji. Muzej Koroški plebiscit oriše dogajanje s koroško mejo po 1. svetovni vojni. Postavljen je v župnišču, tam sta na ogled še črna kuhinja in nekdanja šolska učilnica. Libeličani predstavljajo svojo zgodovino tudi skozi etnološko zbirko kmečkih orodij (preko 600 primerkov) in opravil, posebej ponosni pa so na prizadevanja po plebiscitu, zaradi katerih so se lahko leta 1922 priključili matični domovini, kar je posebnost v evropski zgodovini.