Lovrenška jezera

Na vrhu Pohorja, v povirju Radoljne, Mislinje in Velke, leži šotno barje z 11 do 22 jezerci, odvisno od obsega in trajnosti stoječe vode. To značilno grebensko barje, nastalo pred 6000 leti, se je iz mineralnega močvirja spremenilo v visoko barje z do 290 cm globoko segajočo šoto. Večji del 16 ha velikega šotišča porašča ruševje in značilne vrste visokega barja: rožmarinka, okroglolistna rosika, razne vrste šotnih mahov, alpski pupek idr. Lovrenško barje je največje v Sloveniji in najjužneje ležeče barje v Evropi na silikatni podlagi. Je del gozdnega rezervata Lovrenška jezera.