Miklavška mlaka

Nedaleč od mostu čez kanal za elektrarno v Zlatoličju je izvir, ki kot Miklavški potok teče skozi močvirno pokrajino in povezuje tri ribnike. Prvi je poraščen s trstiko, tudi v drugem je veliko različnega rastja, tretji, ki je največji, pa je bogat z ribami. Na območju ribnikov domujejo race mlakarice, občasno priletijo tudi labodi, posebna zanimivost pa so štorklje, ki gnezdijo na električnem drogu pred cerkvijo. Tako imenovana dravska loka od dravske terase pod starim Miklavžem do Drave je območje enega najbogatejših ekosistemov ter najlepših in najbolj živih habitatov v Sloveniji. Del tega območja ob Dravi s svojim rastlinstvom in živalstvom spada v krajinski park Drava. Med drugim je tukaj pravi raj za ornitologe. Med njivami še vedno lahko najdemo živice, kjer rastejo glog, črni bezeg, dren, leska, robinija, ki nudijo prebivališče pticam, žuželkam in drugim živalim. V gozdovih na območju občine močno prevladuje črni bor, najdemo pa tudi precej smreke, nekaj hrasta, bukve, gabra in še nekaj drugih drevesnih vrst.