Odomovo jezero

V tišini, ujeti med strehe, najdemo med Kaplo in državno mejo na začetku Potočnikovega jarka Odomovo jezero. Z idejo lastnika je počasi spreminjalo svojo velikost in vsebino. Ob njem je zrasla lovska koča s streliščem, v vodo so naselili ribe, postavili klopi ... V letu 2000 so z občinsko pomočjo očistili in uredili tudi obrežje in jez.