Pajštva – sušilnica sadja

Vse do danes se je ohranila več kot 100 let stara pohorska pajštva, ki stoji med župnijsko cerkvijo Sv. Lovrenca in pokopališčem, v kateri so sušili sadje in lan. Delno je zidana, delno lesena. Ostrešje je sestavljeno in povezano brez žebljev, samo z lesenimi klini ali cveki in pokrito s staro opeko. Sadje so sušili v notranjosti na posebnih derah, kurili pa so od zunaj. Posebnost pajštve je, da je brez pokončnega dimnika, pod obokanim kuriščem sta odprtini, ki služita kot dimovlek. Pajštva je etnološki spomenik.