Pistrov grad in gozdna učna pot

V današnji razvalini je razen skromnih ostankov zidovja nad pečino delno ohranjen le renesančni obrambni stolpič. Stolpič je enonadstropen, zidan v mešanici kamna in opeke in kaj nenavaden, saj ima talno ploskev trapezoidne oblike, na zunanji, proti potencialnemu sovražniku odprti strani pa močno zaobljena robova.

Za severno pobočje Pohorja, ki se spušča od Kop vse do Drave, je značilna velika gozdnatost. Ljudje so tu že desetletja močno navezani na gozd in od njega odvisni. Bogati pohorski gozdovi so že v preteklosti omogočili razvoj fužinarstva in steklarstva. Gozdna pot Pistrov grad, ki je urejena, je le ena izmed mnogih prehojenih poti. Namenjena je vsem, ki želijo spoznavati gozd, njegovo zgradbo, razvoj ali pa v gozdu najti le trenutke sprostitve in oddiha. Pot obide tudi kulturno zgodovinske spomenike, s katerimi naša spoznanja, vedenja in doživetja o gozdu samo še obogati. Vsakemu daje toliko, kot je željan videti in sprejeti. Napisne table ob poti in vodnik so le v pomoč, da bo spoznavanje gozda lažje.