Podružnična cerkev sv. Ignacija na Rdečem bregu

Prvotno leseno cerkev, ki so jo postavili benediktinci, je leta 1769 zamenjala zidana. Postavili so jo zaradi bojazni, da bi se sem širila Lutrova vera. V glavnem oltarju cerkve je baročna slika sv. Ignacija, na desni strani "šmohorski" oltar, na levi pa oltar Matere Božje. Na stenah je jožefinski križev pot. Cerkev je edina v Sloveniji, ki je posvečena v čast ustanovitelju jezuitskega reda sv. Ignaciju Lojolskemu.