Pragozd Šumik

Pragozd Šumik je strogo zavarovan gozdni rezervat. Obsega 15 ha, v njem se ni še nikoli sekalo. Ohranil se je zaradi nedostopnosti v strmih pobočjih Lobnice. Leta 1967 je bil zavarovan kot gozd s posebnim namenom: kot edini slovenski pragozd na silikatni podlagi ter eden redkih ostankov naravne vegetacije Pohorja. V pragozdu, v soteski Lobnice in ob njenih slapovih pohodnik doživlja prvobitno gorsko divjino.