Sokov mlin – Kotni mlin (Formin)

Izgradnja vodnega mlina je datirana v leto 1775. Mlin je bil prvotno obnovljen 1874. leta in opuščen 1946. leta, pod imenom "Kotni mlin" na Forminu. Mlin je bil v letu 2020 konstrukcijsko temeljito prenovljen, prenova pa se nadaljuje še v smislu notranjih mlevskih naprav in mlinskega kolesa. Na novo je bilo prekrito tudi celotno ostrešje stanovanjskega dela kmetije. Tako je obiskovalcu mogoč pogled na lično urejeno zunanjost kmetije in mlina s prav tako urejeno okolico. V gospodarskem delu odprtega dela, je mogoče videti staro "vinsko prešo", katera je vzorno urejena in pospravljena. Intenzivno poteka obnova kleti in ostalih pritiklin.