Velika Nedelja - grad in cerkev sv. Trojice

Velika Nedelja - grad in cerkev sv. Trojice

Kraj je po legendi dobil ime po bitki, ki naj bi se odvijala na velikonočno nedeljo neposredno pred letom 1200, v kateri je Friderik II. Ptujski s pomočjo nemškega viteškega reda Madžarom iztrgal še neobljudeno velikonedeljsko ozemlje in jo v zahvalo za pomoč v bojih podelil viteškemu redu.

Simbola njene nekdanje veljave sta pražupnijska cerkev Sv. Trojice, postavljena kmalu po letu 1200 (v romanski apsidi je najstarejši krstilnik na Slovenskem iz. ok. 1235. leta) in grad – stara križniška komenda, ki se prvič omenja leta 1273, a je po vsej verjetnosti nastal že kmalu po letu 1200.

V prostorih gradu je na ogled etnološka zbirka, kjer s pomočjo razstavljenih predmetov spoznavamo bogastvo etnološkega izročila na ormoškem območju. V gradu je na ogled še čudovita s štukaturami okrašena grajska kapela in stalna zgodovinska razstava Velika Nedelja skozi stoletja.