Zlatoličje in projekt »Zlata Drava«

Drava pri nas ni pomembna samo zaradi 8 elektrarne in življenja ter narave ob njej, temveč je tudi ena izmed dveh rek v Sloveniji, ki je zlatonosna. V tistih časih so najprej tujci, zlasti Italijani in kasneje udi domačini, plavili zlato v dravski strugi. Povezavo dokazuje tudi ime vasi Zlatoličje. Izpiranje zlata iz dravske struge je postalo sčasoma nedonosen posel, zato so ljudje to dejavnost opustili, ostala pa so imena kot priče tistih časov. Danes se obiskovalci lahko preizkusijo v izpiranju zlata.