Župna cerkev sv. Duha

Cerkveni kompleks v Grabah sestavlja obzidana župna cerkev sv. Duha, ki se prvič omenja leta 1516, kot primer poznogotske podeželske arhitekture, s kvalitetnimi kamnoseškimi in kiparskimi detajli.