Župnijska cerkev Marijinega imena

Župnijska cerkev Marijinega imena je osrednji kulturni in sakralni spomenik Ruš in ena izmed najlepših baročnih cerkva v Sloveniji. Zgradili so jo šentpavelski benediktinci leta 1387 na mestu prvotne kapele iz leta 905, ki je zaradi vedno bolj znane romarske poti postala premajhna. Cerkev se je do danes ohranila kot priča umetnostnega razvoja v različnih obdobjih (od romanskega in gotskega, do renesančnega in baročnega). Na njeni zunanjosti so vidni sledovi gotike, ko prestopimo prag cerkve, pa zažari notranjost v polnem baročnem sijaju. Po turškem uničenju leta 1532 so cerkev prenovili. Ob koncu 17. stoletja so prizidali še štiri kapele in v začetku 18. stoletja notranjost povsem barokizirali. Takšna se je ohranila do danes in predstavlja celostni spomenik slovenskega baroka.