Župnijska cerkev Sv. Janeza Krstnika

Ignac Orožen omenja, da se cerkev svetega Janeza Krstnika prvič omenja v vizitacijskem poročilu iz leta 1567 kot podružnica cerkve svetega Jurija v Hočah. Časa, kdaj je bila prvotna cerkvica ali kapela zgrajena, ne moremo natančno ugotoviti. Iz kronograma, najdenega na marmornati plošči, bi bilo moč sklepati da je bila prvotna cerkvica ali kapela pozidana že leta 1277. Glede na kroniko je bila prvotna cerkev leta 1680 prezidana in povečana, sto let kasneje pa jo je dal Hočki nadžupnik Jožef Gutsmandl restavrirati in jo dve leti za tem tudi blagoslovil.