Župnijska cerkev Sv. Lovrenca

Cerkev, po kateri je kraj dobil ime, se prvič omenja že leta 1184, leta 1191 je postala župnijska. Glavni oltar je posvečen zavetniku Sv. Lovrencu. O tej romanski cerkvi ne vemo ničesar, imamo pa podatke o njeni gotski naslednici iz prve četrtine 15. stoletja. Ohranjen je spodnji del zahodne in južne ladjine stene ter kos rebra, vzidan v ostenje prezbiterija. K tej cerkvi so v prvi polovici 16. stoletja prizidali 5-etažni zvonik, nato je cerkev delno pogorela. V cerkvi je 48 kipcev, slik, reliefov in angelov. Cerkev je sedanjo obliko dobila v 18. stoletju in je skoraj v celoti enovita baročna cerkev, dopolnjuje jo bogata baročna oprema, delo priznanega mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja.