Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike

Autorska prava

Autorska prava

Sav materijal na web stranicama Dravske biciklističke staze - Drava Bike www.dravabike.si zaštićen je kao autorsko djelo pa je korištenje izvan web stranica dopušteno samo pod posebnim uvjetima.

CGP

Logotip i svi ostali elementi sveobuhvatnog grafičkog izgleda Dravske biciklističke staze - Drava Bike djelo su autora tvrtke Studio Tandem d.o.o. Vlasnik materijalnih autorskih prava sveobuhvatnog grafičkog izgleda Dravske biciklističke staze - Drava Bike je Zavod za turizem Maribor - Pohorje. Sveobuhvatni grafički izgled Dravske biciklističke staze - Drava Bike može se koristiti na promidžbenim materijalima i proizvodima komercijalne prirode uz prethodnu suglasnost Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, koji radi za i u skladu s Partnerstvom za Dravsku biciklističku stazu i u skladu s pravilima. Pri korištenju sveobuhvatnog grafičkog izgleda na internetu poželjno je da se na slici ili uz nju stavi link na mrežni portal Dravske biciklističke staze - Drava Bike: www.dravabike.si.

FOTOGRAFIJE (SLIKE)

Sve fotografije na mrežnom portalu vlasništvo su Zavoda za turizem Maribor – Pohorje odnosno pojedinačnih ponuditelja. Korištenje fotografija dozvoljeno je samo za osobnu uporabu (za pozadine zaslona, čuvare zaslona, mrežne stranice, elektroničke dokumente, tiskanje na papir, seminarske radove, školske svrhe ...). U svim dokumentima valja navesti web-adresu s koje su fotografije preuzete (Dravske biciklističke staze - Drava Bike: www.dravabike.si). Pri korištenju fotografija na internetu postavite na stranici link na mrežni portal www.dravabike.si.

Za korištenje fotografija u komercijalne svrhe (vrijedi i za neprofitne organizacije) prethodno kontaktirajte Zavod za turizem Maribor - Pohorje, da se utvrdi način suradnje. U komercijalne svrhe ubraja se sve što se ne spada u osobnu uporabu, dakle objava fotografija u publikacijama, na plakatima, u svim vrstama dokumenata (elektroničkima, tiskanima), objava u medijima ...

Zabranjena je bilo kakva reprodukcija fotografskog materijala, distribucija ili uporaba fotografija u profitabilne svrhe (prodaja fotografija trećim osobama).

Fotografije s web stranica www.dravabike.si mogu se dobiti i u elektroničkoj varijanti u kvalitetnoj rezoluciji i primjerene za tisak. Za detaljnije informacije obratite se na info@dravabike.si.

INTERAKTIVNI ZEMLJOVID

Svi interaktivni zemljovidi smiju se koristitit samo u okviru mrežnog portala www.dravabike.si. Zemljovid nije dopušteno povezivati linkom s drugim mrežnim stranicama, kopirati ga, uređivati, preraditi, tiskati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati bez dopuštenja Zavoda za turizem Maribor - Pohorje.

PROSPEKTI I OSTALE PDF-DATOTEKE

Sve elektroničke varijante prospekata možete za sebe tiskati na papir. Pri tome je poželjno da pdf-datoteke uključite na svoje mrežne stranice te da time i sami pripomognete što većoj prepoznatljivosti Dravske biciklističke staze - Drava Bike. Pri tome nije dopušteno mijenjati sadržaj (teksta ili slikovnog gradiva) i izgled pdf-datoteka.