Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike

Pogoji uporabe in avtorske pravice

Avtorske pravice

Vsa gradiva na spletnem portalu Dravske kolesarske poti - Drava Bike www.dravabike.si so avtorsko zaščitena, zato je njihova uporaba izven spletnega portala dovoljena le pod posebnimi pogoji.

CGP

Logotip in vsi drugi elementi celostne grafične podobe Dravske kolesarske poti - Drava Bike so delo avtorjev podjetja Studio Tandem d.o.o. Lastnik materialnih avtorskih pravic nad celostno podobo Dravske kolesarske poti - Drava Bike je Zavod za turizem Maribor - Pohorje. Celostna grafična podoba Dravske kolesarske poti - Drava Bike se lahko uporablja na promocijskih gradivih in izdelkih komercialne narave ob predhodnem soglasju Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, ki deluje za in v skladu s Partnerstvom za Dravsko kolesarsko pot in skladno s pravili. Pri uporabi celostne grafične podobe na internetu je zaželeno, da se na sliko ali ob njej nastavi povezava do spletnega portala Dravske kolesarske poti - Drava Bike: www.dravabike.si.

FOTOGRAFIJE (SLIKE)

Vse fotografije na spletnem portalu so last Zavoda za turizem Maribor - Pohorje oz. posameznih ponudnikov. Uporaba fotografij je dovoljena zgolj za osebno uporabo (za ozadja za zaslon, ohranjevalnike zaslona, spletne strani, elektronske dokumente, tiskanje na papir, seminarska dela, šolske namene ...). V vseh dokumentih je potrebno navesti spletni naslov, od koder ste fotografijo vzeli (Dravske kolesarske poti - Drava Bike: www.dravabike.si). Pri uporabi fotografij na internetu postavite na strani povezavo na spletni portal www.dravabike.si.

Za uporabo fotografij v komercialne namene (velja tudi za neprofitne organizacije) predhodno kontaktirajte Zavod za turizem Maribor - Pohorje, da se dogovorite o načinu sodelovanja. Za komercialne namene se šteje vse, kar se ne navezuje na osebno uporabo, torej objava fotografij v publikacijah, na plakatih, v vseh vrstah dokumentov (elektronskih, tiskanih), objava v medijih ...

Prepovedana je vsakršna reprodukcija fotografskega materiala, distribucija ali uporaba fotografij v pridobitne namene (prodaja fotografij tretjim osebam).

Fotografije s spletnega portala www.dravabike.si je mogoče dobiti tudi v elektronski različici v višji resoluciji, primerne tudi za tisk. Za podrobnejše informacije se obrnite na info@dravabike.si.

INTERAKTIVNI ZEMLJEVID

Vsi interaktivni zemljevidi se lahko uporabljajo le v okviru spletnega portala www.dravabike.si. Zemljevida ni dovoljeno povezovati z drugimi spletni stranmi, ga kopirati, urejati, predelati, tiskati ali kakor koli drugače uporabljati brez dovoljenja Zavoda za turizem Maribor - Pohorje.

PROSPEKTI IN OSTALE PDF DATOTEKE

Vse elektronske različice prospektov si lahko natisnete na papir. Ob tem je zaželeno, da si PDF datoteke vključite na svoje spletne strani in s tem tudi sami pripomorete k čim večji prepoznavnosti Dravske kolesarske poti - Drava Bike. Pri tem ni dovoljeno spreminjati vsebine (besedila ali slikovnega gradiva) in podobe PDF datotek.