Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko potV letu 2015 je 18 občin ob reki Dravi: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Mestna občina Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Mestna občina Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi, 3 razvojne agencije (RRA Koroška d.o.o., RRA Podravje - Maribor, Znanstveno-raziskovalni središče Bistra Ptuj) in Zavod za turizem Maribor podpisalo Dogovor o podpori projektnega predloga - PROSTORSKA UMESTITEV IN VODENJE / KOORDINACIJA POSTOPKOV ZA UREDITEV / IZGRADNJO DRAVSKE KOLESARSKE POTI MED DRAVOGRADOM IN SREDIŠČEM OB DRAVI V SKLOPU PROJEKTA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE POREČJA REKE DRAVE. Vodja projekta je Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, ki vodi postopke umestitve in izgradnje Dravske kolesarske poti (DKP) v 18 občinah ter usklajuje aktivnosti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Delovna skupina projekta je kot smiselno nadaljevanje videla vzpostavitev pogodbenega Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot. Namen partnerstva je predvsem boljše povezovanje 18 občin ob reki Dravi pri realizaciji projekta, boljše sodelovanje z ostalimi deležniki (npr. ponudniki storitev) ter močnejše in enotnejše nastopanje do državnih inštitucij, ki so vezane na projekt. Partnerstvo je bilo ustanovljeno junija 2016, predsednik partnerstva je Leo Kremžar.

Zavod za turizem Maribor je na 2. Skupščini Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, ki je potekala meseca novembra 2016, vsem občinam predstavil predlog vzpostavitve spletne strani, celotne grafične podobe, kart, procesa vključevanja ponudnikov ter promocije. Te aktivnosti predstavljajo nadgradnjo označitvi Dravske kolesarske poti ter osnovo za trženje tudi v nadaljevanju. Spletna stran www.dravabike.si omogoča enakovredno sodelovanje z avstrijsko stranjo. Zavod za turizem Maribor je tako do konca leta 2020 vodil aktivnosti za trženje in promocijo Dravske kolesarske poti, nakar so partnerji na Skupščini meseca marca 2021 sprejeli sklep, da se vse aktivnosti promocije prenesejo na RRA Podravje – Maribor v nov sektor za turizem.

Z letom 2018 se je Partnerstvu priključila tudi Direkcija RS za infrastrukturo, saj Dravska kolesarska pot predstavlja eno od pomembnejših državnih kolesarskih povezav v Sloveniji.

Koncem leta 2021 je partnerstvo potrdilo predlog razširitve aktivnosti na plovnost in urejanje regijskega parka in s tem še bolj celovitega razvoja celotnega območja reke Drave. Ob tem smo v partnerstvo sprejeli občine Zavrč, Cirkulane in Videm, ki so izkazale interes po skupnem sodelovanju na razvojnih projektih reke Drave.

Partnerji projekta podpirajo uspešno zgodbo sodelovanja in sledijo zastavljenemu cilju po celovitem upravljanju območja reke Drave. Vse aktivnosti so podprte s strateško zastavljeno mednarodno promocijo in nadaljnjim razvojem in promocijo doživetij na in ob reki Dravi.

Kontakt: info@dravabike.si