Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot

V letu 2015 je 18 občin ob reki Dravi: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Mestna občina Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Mestna občina Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi, 3 razvojne agencije (RRA Koroška d.o.o., Mariborska razvojna agencija p.o., Znanstveno-raziskovalni središče Bistra Ptuj) in Zavod za turizem Maribor podpisalo Dogovor o podpori projektnega predloga - PROSTORSKA UMESTITEV IN VODENJE / KOORDINACIJA POSTOPKOV ZA UREDITEV / IZGRADNJO DRAVSKE KOLESARSKE POTI MED DRAVOGRADOM IN SREDIŠČEM OB DRAVI V SKLOPU PROJEKTA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE POREČJA REKE DRAVE. Vodja projekta je MRA - Mariborska razvojna agencija, ki vodi postopke umestitve in izgradnje Dravske kolesarske poti (DKP) v 18 občinah ter usklajuje aktivnosti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Delovna skupina projekta je kot smiselno nadaljevanje videla vzpostavitev pogodbenega Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot. Namen partnerstva je predvsem boljše povezovanje 18 občin ob reki Dravi pri realizaciji projekta, boljše sodelovanje z ostalimi deležniki (npr. ponudniki storitev) ter močnejše in enotnejše nastopanje do državnih inštitucij, ki so vezane na projekt. Partnerstvo je bilo ustanovljeno junija 2016, predsednik partnerstva je Leo Kremžar.

Zavod za turizem Maribor je na 2. Skupščini Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, ki je potekala meseca novembra 2016, vsem občinam predstavil predlog vzpostavitve spletne strani, celotne grafične podobe, kart, procesa vključevanja ponudnikov ter promocije. Te aktivnosti predstavljajo nadgradnjo označitvi Dravske kolesarske poti ter osnovo za trženje tudi v nadaljevanju. Nova spletna stran www.dravabike.si omogoča enakovredno sodelovanje z avstrijsko stranjo. Zavod za turizem Maribor je vodilni partner za trženje in promocijo Dravske kolesarske poti. Občine Partnerstva DKP in DRSI financirajo določene aktivnosti vezane na promocijo.

DKP je ob koncu leta 2017 tudi v celoti označena z novimi usmerjevalnimi tablami v dolžini 145 km med mejnim prehodom Vič pri Dravogradu in Središčem ob Dravi. Pot je označena z informacijskimi tablami po novem Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Table so rdeče barve z logotipom DKP vseh štirih držav. Strošek nakupa in zamenjave tabel je krila DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo).

Kontakt:

Uroš Rozman, vodja projekta Dravske kolesarske poti, direktor Mariborske razvojne agencije
Uros.ROZMAN@mra.si

Karmen Razlag, vodja za trženje in promocijo Dravske kolesarske poti, Zavod za turizem Maribor, karmen.razlag@maribor.si