Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot

V letu 2015 je 18 občin ob reki Dravi: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Mestna občina Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Mestna občina Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi, 3 razvojne agencije (RRA Koroška d.o.o., Mariborska razvojna agencija p.o., Znanstveno-raziskovalni središče Bistra Ptuj) in Zavod za turizem Maribor – Pohorje podpisalo Dogovor o podpori projektnega predloga - PROSTORSKA UMESTITEV IN VODENJE / KOORDINACIJA POSTOPKOV ZA UREDITEV / IZGRADNJO DRAVSKE KOLESARSKE POTI MED DRAVOGRADOM IN SREDIŠČEM OB DRAVI V SKLOPU PROJEKTA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE POREČJA REKE DRAVE. Vodja projekta je RRA Koroška, ki vodi postopke umestitve in izgradnje Dravske kolesarske poti (DKP) v 18 občinah ter usklajuje aktivnosti z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Delovna skupina projekta je kot smiselno nadaljevanje videla vzpostavitev pogodbenega Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot. Namen partnerstva je predvsem boljše povezovanje 18 občin ob reki Dravi pri realizaciji projekta, boljše sodelovanje z ostalimi deležniki (npr. ponudniki storitev) ter močnejše in enotnejše nastopanje do državnih inštitucij, ki so vezane na projekt. Partnerstvo je bilo ustanovljeno junija 2016, predsednik partnerstva je Leo Kremžar, župan Občine Miklavž na Dravskem polju.

Zavod za turizem Maribor – Pohorje je na 2. Skupščini Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, ki je potekala meseca novembra 2016, vsem občinam predstavil predlog vzpostavitve spletne strani, celotne grafične podobe, kart, procesa vključevanja ponudnikov ter promocije. Te aktivnosti predstavljajo nadgradnjo označitvi Dravske kolesarske poti ter osnovo za trženje tudi v nadaljevanju. Nova spletna stran www.dravabike.si omogoča enakovredno sodelovanje z avstrijsko stranjo. Zavod za turizem Maribor – Pohorje je vodilni partner za trženje in promocijo Dravske kolesarske poti. Občine Partnerstva DKP in DRSI financirajo določene aktivnosti vezane na promocijo.

DKP je ob koncu leta 2017 tudi v celoti označena z novimi usmerjevalnimi tablami v dolžini 145 km med mejnim prehodom Vič pri Dravogradu in Središčem ob Dravi. Pot je označena z informacijskimi tablami po novem Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Table so rdeče barve z logotipom DKP vseh štirih držav. Strošek nakupa in zamenjave tabel je krila DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo).

Kontakt:

Uroš Rozman, vodja projekta Dravske kolesarske poti, RRA Koroška,
uros.rozman@rra-koroska.si

Karmen Razlag, vodja za trženje in promocijo Dravske kolesarske poti, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, karmen.razlag@maribor.si

Projekt izgradnje nove Dravske kolesarske poti

Projekt nove DKP predvideva ureditev kolesarjem prijazne kolesarske poti, ki je v čim večji meri umeščena v bližino reke Drave. Projekt predvideva izkoristek vseh 25 kilometrov že zgrajenih kolesarskih poti, v 64 kilometrih poteka po preurejenih poljskih, gozdnih in servisnih poteh, v 40 kilometrih je načrtovana kot novogradnja in na le 23 kilometrih je Dravska kolesarska pot predvidna po manj obremenjenih lokalnih cestah. Skupna dolžina kolesarske poti je cca. 150 km. Ocena izgradnje kolesarske poti je 15 milijonov evrov.

V letu 2018 je DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) naročila pripravo vse manjkajoče projektne dokumentacije na 12 odsekih. Sočasno se začenja gradnja kolesarske poti na odsekih, kjer je projektna dokumentacija že pripravljena, v občinah Muta, Radlje, Maribor in Ruše. Skupaj bodo v letu 2018 zgrajeni novi odseki kolesarske poti v dolžini cca. 10 km. Občine Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina in Ptuj v letu 2018 za kolesarje urejajo cca. 20 km novih poti v makadamu ob reki Dravi, ki bodo do konca meseca junija označene in predane kolesarjem na Dravski kolesarski poti. Do leta 2019 načrtujemo postavitev novih informacijskih tabel ob kolesarski poti in postavitev novih počivališč za kolesarje, ki bodo imele enko celostno podobo ob celotni kolesarski poti.

Načrtovano je, da bi vsako leto DRSI v sodelovanju z občinami uredile cca. 10 - 20 km novih odsekov kolesarskih poti. Med prioritetnimi odseki je odsek Podvelka – Fala, ki je trenutno za kolesarje najbolj zahteven. Dravska kolesarska pot kot ločena kolesarska pot bi bila dokončana med leti 2021 in 2023.