Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Vuzenica
Vuzenica

Vuzenica

Vuzenica leži ob sotočju reke in njenega pritoka Cerkvenice, pod severnim vznožjem gozdnatega Pohorja. Iz doline so čudoviti pogledi na Pohorje, še lepši pa je razgled z vrha Pohorja. Vuzenico odlikuje sloves enega najstarejših krajev v Dravski dolini. Nekdaj so tu splavarji splavili »flose«, prevozniki pa so ob Dravi veselo tovorili. Živahno je bilo tudi na številnih sejmih in ta tradicija je ostala živa še danes. V Vuzenici se je vredno odpraviti na izlet tudi s kolesom, konjem ali peš, saj je doživetje narave tako še večje. Številni vzponi so vredni truda, saj je vedno poplačan s čudovitimi razgledi. 

Izmed trških objektov je seveda treba omeniti župno cerkev sv. Miklavža, ki se v zgodovini pojavi leta 1238. V 19. stoletju, natančneje v času od 1838 do 1844 je v Vuzenici deloval tudi slovenski narodni preroditelj, pesnik in lavantinski škof Anton Martin Slomšek. V Vuzenici je deloval kot nadžupnik, dekan in šolski nadzornik in v kraju napisal učbenik Blaže in Nežica v nedeljski šoli.

Kulturna dediščina

Spominska soba škofa Antona Martina Slomška

V sedanji knjižnici in predprostoru vuzeniškega župnišča je ohranjena spominska soba škofa A. M. Slomška, ki je služboval v Vuzenici med leti 1838 in 1844. Posebnost sobe je dobro ohranjen poslikan strop iz leta 1653, ki je upodobljen z drobnimi vzorčki, predmeti in prizori iz vsakdanjega življenja. Vmes so tudi zapisi v nemškem in latinskem jeziku.

Cerkev Sv. Nikolaja

Zaščitnik nekdanjih splavarjev kaže starejšo preteklost. Stala je že v začetku 12. stoletja v središču današnje Vuzenice. Do danes je ohranila umetnostne prvine vseh stilnih obdobij. Njena največja značilnost je masivni vzhodni korni zvonik, lepoto notranjščine pa povzdigujejo gotski svodi in freske, šest baročnih oltarjev in več baročnih slik na platno. Podobo cerkve dopolnjuje veliko podkvasto župnišče, hiša na živi skali. Rastlo je od 14. stoletja do Slomškovega župnikovanja v preteklem stoletju. V njem je edinstven lesen poslikan strop iz 17. stoletja.

Cerkev Sv. Janeza Krstnika

V Šentjanžu nad Dravčami so jo pozidali v 14. stoletju. Ima enotno notranjščino in ohranja preprost monolitni videz, ki je dediščina romanskega stavbarstva. Takšne značilnosti so se ohranile v gotskih podružničnih cerkvah. Arhitektonska čistost stene je kar klicala po poslikavi, ki so jo okrog leta 1445 zaupali veščim mojstrom, saj so freske vrhunske kvalitete in kažejo na odličnost naročnikov. Najbrž tudi ni bila naključna upodobitev škofa na severni steni pod prizorom Pohod treh kraljev, upodobitev donatorjev pa dobi mesto na južni steni, ki je poslikana s prizori iz legende o Sv. Janezu Krstniku.  

Pistrov grad

V današnji razvalini je razen skromnih ostankov zidovja nad pečino delno ohranjen le renesančni obrambni stolpič. Stolpič je enonadstropen, zidan v mešanici kamna in opeke in kaj nenavaden, saj ima talno ploskev trapezoidne oblike, na zunanji, proti potencialnemu sovražniku odprti strani pa močno zaobljena robova. 

Cerkev Device Marije na Kamnu

Cerkev Device Marije na Kamnu je romarska cerkev in pravi arhitekturni biser, ki so mu vrnili nekdanjo bleščavo ustrezni restavratorski posegi. Cerkvico prvič omenjajo leta 1383, zgrajena je bila vsaj nekaj desetletij prej. Josip Mravljak je zapisal o njenem nastanku zanimivo legendo, ki pravi, da je devica Marija rešila smrti mladega romarja, ki ga je grajski gospod po krivici obsodil. Ne glede na legendo pa lahko domnevamo, da je bila že zaradi svoje lege povezana z bližnjo graščino, njen kaplan, imel je celo beneficij, je bil tudi grajski kaplan. Odličen status cerkvice se kaže tudi v opremi, ki je morala biti ambicioznejša od sedanje, kar bi lahko sklepali po ohranjeni poznogotski skulpturi Kristusovo rojstvo. V fragmentu ohranjen relief datirajo v čas od 1510 do 1515. Kakšne slike so gotskemu kipu, najbrž ne edinemu, delale družbo, pa šele ugotavljajo.

Kremzerjev muzej starin

Tehniški muzej družine Kremzer domuje v obnovljenem gospodarskem poslopju. Bogata zbirka tehniških predmetov in vozil je vredna ogleda in zanimiva za vse generacije.

Železniški viadukt

Preko doline Cerkvenice, na železniški progi Maribor-Dravograd-Celovec, krasi Vuzenico mogočen kamnit železniški most, viadukt s 7 polkrožnimi loki. Kamen je iz domačega kamnoloma. Most je bil dograjen leta 1862, v letu 2006 pa obnovljen.  

Naravna dediščina

Reka Drava

Občine zgornje Dravske doline bodo izkoristile številne priložnosti, ki jih ponuja Drava. Ideja izhaja iz tradicije, da je bila Drava skozi stoletja osrednji gospodarski prostor, ki je z vzpostavitvijo elektrarn zamrl. Splavarji so pokazali novo priložnost za oživitev Drave in hkrati poživitev turistične ponudbe. S projektom Drava kot priložnost želijo občine Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka ponovno vzpostaviti promet po Dravi oz. splavarsko relacijo. Poleg izgradnje in ureditve splavarskih pristanov, čolnarn, cestnih priključkov in ureditve okolice bodo nekatere občine pridobile tudi novo turistično infrastrukturo.

Gozdna učna pot

Za severno pobočje Pohorja, ki se spušča od Kop vse do Drave, je značilna velika gozdnatost. Ljudje so tu že desetletja močno navezani na gozd in od njega odvisni. Bogati pohorski gozdovi so že v preteklosti omogočili razvoj fužinarstva in steklarstva. Gozdna pot Pistrov grad, ki je urejena, je le ena izmed mnogih prehojenih poti. Namenjena je vsem, ki želijo spoznavati gozd, njegovo zgradbo, razvoj ali pa v gozdu najti le trenutke sprostitve in oddiha. Pot obide tudi kulturno zgodovinske spomenike, s katerimi naša spoznanja, vedenja in doživetja o gozdu samo še obogati. Vsakemu daje toliko, kot je željan videti in sprejeti. Napisne table ob poti in vodnik so le v pomoč, da bo spoznavanje gozda lažje.

Sedovnikova lipa

Sedovnikova lipa je najstarejša lipa, ki naj bi jo v preteklosti posadili Turki. Stara je okrog 500 let in ima kar 8 metrov obsega.

Ponudba v okolici (10km)