Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike

Interpretacijska točka DRAVA NATURA 2000 Muretinci

»Domačini« čutijo s prostorom, »tujci« se v njem bohôtijo in izpodrivajo domače vrste.

Zavedanje pomena avtohtonih živalskih vrst na primeru močvirske sklednice in težav, ki jih lahko povzročajo tujerodne vrste.