Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Starše
Starše

Starše

V severovzhodnem delu Slovenije, v osrednjem delu Dravskega polja, na desnem bregu reke Drave, se razprostira ljudem in naravi prijazno območje Starš. Del območja leži na dravskih terasah, del pa na nizki ravnici ob reki Dravi. Tukaj se razprostira območje Nature 2000 in del Krajinskega parka Drave, kjer stara struga reke Drave s stranskimi rokavi in mrtvicami, poplavnimi gozdovi in travniki nudi življenjski prostor 250 vrstam ptic, od tega kar 38 evropsko pomembnim vrstam, kjer je najpomembnejše prezimovališče vodnih ptic ter gnezdišče nekaterim najbolj ogroženim vrstam ptic v Sloveniji (sršenar, navadna čigra, vodomec) in so rastišča redkih pionirskih vrst rakitovca.

Občina Starše je bogata tudi s kulturno in zgodovinsko dediščino kar dokazujejo številne lepo ohranjene cerkve, kapele, grobnice in sakralni spomeniki. Sodobnim turistom so na voljo številne možnosti aktivnega preživljanja dopustniških dni, vse od pestre kulturne, športno-rekreativne do gastronomske ponudbe. 

Naravna dediščina

Krajinski park Drava

Krajinski park Drava obsega območje ob reki Dravi med mestoma Maribor in Ptuj. Nastajal je skozi stoletja zaradi poplav. Skozi zgodovino, že od ledene dobe naprej, je reka zaznamovala pokrajino z ogromnimi nanosi proda. Ker je reka Drava redno poplavljala, se je oblikoval pester in zanimiv življenjski prostor. Redno poplavljanje je pognojilo okoliške gozdove in travnike ter dvignilo raven podtalnice. Krajinski park Drava oblikujejo rečne mrtvice in terase, veliko število prodišč, poplavni gozdovi in močvirnati travniki. V tem prostoru so zelo dragocene tudi loke, ki so v času deževja poplavljene. Kmetje so v reki izpirali zlato, se ukvarjali s splavarstvom in drugimi obrtmi. Samo na Ptujskem jezeru prezimuje do 25.000 ptic, zato Drava spada med ornitološko pomembna področja. Mnoge izmed teh ptic so redke in ogrožene. Zaradi rastlinskih in živalskih vrst ter življenjskega okolja območje krajinskega parka uvrščamo v evropsko omrežje varovanih območij Natura 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, tako da varuje naravne habitate ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo.

Kulturna dediščina

Kulturna in zgodovinska dediščina Občine Starše

Občina Starše je bogata s kulturno in zgodovinsko dediščino, kar dokazujejo številne lepo ohranjene cerkve, kapele, grobnice in sakralni spomeniki. Sodobnim turistom so na voljo številne možnosti aktivnega preživljanja dopustniških dni, vse od pestre kulturne, športno-rekreativne do gastronomske ponudbe. 

Ponudba v okolici (10km)