Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju

Lovrenc na Pohorju

Lovrenc leži v kotlini pod Roglo na severni strani Pohorja. Lovrenc zajema 7 naselij: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči breg (del), Recenjak, Ruta.

Lovrenc je zaradi svoje lege skozi tok časa postal nekaj posebnega. V občini najdemo številne sakralne objekte na katere so še danes ponosni, med njimi tudi Župnijsko cerkev sv. Lovrenca, po kateri je kraj dobil ime.

Kulturna dediščina

Župnijska cerkev Sv. Lovrenca

Cerkev, po kateri je kraj dobil ime, se prvič omenja že leta 1184, leta 1191 je postala župnijska. Glavni oltar je posvečen zavetniku Sv. Lovrencu. O tej romanski cerkvi ne vemo ničesar, imamo pa podatke o njeni gotski naslednici iz prve četrtine 15. stoletja. Ohranjen je spodnji del zahodne in južne ladjine stene ter kos rebra, vzidan v ostenje prezbiterija. K tej cerkvi so v prvi polovici 16. stoletja prizidali 5-etažni zvonik, nato je cerkev delno pogorela. V cerkvi je 48 kipcev, slik, reliefov in angelov. Cerkev je sedanjo obliko dobila v 18. stoletju in je skoraj v celoti enovita baročna cerkev, dopolnjuje jo bogata baročna oprema, delo priznanega mariborskega kiparja Jožefa Holzingerja.

Podružnična cerkev sv. Radegunde

Prvotno skromno gotsko cerkev iz 17. stoletja so po naročilu opata razširili in obokali ladjo. Sedanjo obliko je dobila leta 1776. V njej so oltarji sv. Radegunde, Device Marije in sv. Katarine.

Podružnična cerkev sv. Križa

Omemba cerkve na tem mestu sega že v 13. stoletje, vendar je sedanja cerkev že poznjebaročna iz leta 1659. Naknadno so dozidali še zvonik in zakristijo. Na zaključni steni prezbiterija je ostanek freske Marije in Janeza Evangelista, v sredini pa visi veliko in kvalitetno baročno razpelo. V cerkvi je tudi oltar sv. Florjana, h kateremu so se tržani pogosto zatekali po pomoč pred ognjem.

Podružnična cerkev sv. Ignacija na Rdečem bregu

Prvotno leseno cerkev, ki so jo postavili benediktinci, je leta 1769 zamenjala zidana. Postavili so jo zaradi bojazni, da bi se sem širila Lutrova vera. V glavnem oltarju cerkve je baročna slika sv. Ignacija, na desni strani "šmohorski" oltar, na levi pa oltar Matere Božje. Na stenah je jožefinski križev pot. Cerkev je edina v Sloveniji, ki je posvečena v čast ustanovitelju jezuitskega reda sv. Ignaciju Lojolskemu.

Kip sv. Miklavža

Ob cesti v Gornjem trgu stoji kamniti baročni kip sv. Miklavža, zaščitnika splavarjev, ki spominja na sedež splavarskega ceha v kraju.

Župnijska cerkev Device Marije v Puščavi

Romarska cerkev v Puščavi predstavlja vrh umetnosti 17. st. v Podravju in je tudi eden najpomembnejših spomenikov poznorenesančne oz. zgodnjebaročne arhitekture na Slovenskem. Notranjost velike cerkve sestavljata triladijski prostor in vzhodni del, ki ga oblikujejo polkrožno zaključeni kapeli in polkrožni prezbiterij. Na glavnem oltarju je kip Marijine skupine, ki je delo kiparja Jožefa Strauba. Oltarjev je pet, vsi kipi so leseni, pozlačeni in obdani z angeli.

Podružnična cerkev sv. Ane v Puščavi

Nad cerkvijo Device Marije nas z griča pozdravlja s svojim strešnim zvonikom kapela sv. Ane, ki je sicer nastala 1659, a je v sedanji stavbi deloma baročna, deloma pa historična.

Ladejenkovo

Ladejenkovo je najstarejša hiša v Lovrencu, stara okoli 500 let. Leži v zaselku Puša, ki je eden najstarejših zaselkov v kraju. Ta pristna kmečka hiša iz 15. stoletja je skoraj v celoti lesena, grajena iz brun. Okna so kvadratne oblike, zaščitena z baročnimi kovanimi mrežami. Hišo pokriva mogočna, strma, čopasta, »šintlasta« streha. Dimnica je bila ohranjena do 1. svetovne vojne. Tla so lesena. Leta 1991 je bila s pomočjo Zavoda za naravne in kulturne dediščine obnovljena streha. V muzejskem delu stavbe je od leta 2011 razstava v čast lovrenškega posebneža g. Jakopa Pauliča – Sadonika, ki se je rodil leta 1876 in umrl 1948. Bil je samouk, romar, zgodovinar, časopisni poročevalec in velik ljubitelj knjig. Zapuščino predstavljajo predvsem nemške knjige in literatura z nabožno vsebino.

Pajštva – sušilnica sadja

Vse do danes se je ohranila več kot 100 let stara pohorska pajštva, ki stoji med župnijsko cerkvijo Sv. Lovrenca in pokopališčem, v kateri so sušili sadje in lan. Delno je zidana, delno lesena. Ostrešje je sestavljeno in povezano brez žebljev, samo z lesenimi klini ali cveki in pokrito s staro opeko. Sadje so sušili v notranjosti na posebnih derah, kurili pa so od zunaj. Posebnost pajštve je, da je brez pokončnega dimnika, pod obokanim kuriščem sta odprtini, ki služita kot dimovlek. Pajštva je etnološki spomenik.

Naravna dediščina

Lovrenška jezera

Na vrhu Pohorja, v povirju Radoljne, Mislinje in Velke, leži šotno barje z 11 do 22 jezerci, odvisno od obsega in trajnosti stoječe vode. To značilno grebensko barje, nastalo pred 6000 leti, se je iz mineralnega močvirja spremenilo v visoko barje z do 290 cm globoko segajočo šoto. Večji del 16 ha velikega šotišča porašča ruševje in značilne vrste visokega barja: rožmarinka, okroglolistna rosika, razne vrste šotnih mahov, alpski pupek idr. Lovrenško barje je največje v Sloveniji in najjužneje ležeče barje v Evropi na silikatni podlagi. Je del gozdnega rezervata Lovrenška jezera.

Drevesa

V okolici raste kar nekaj dreves, ki s svojo nenavadno obliko, izjemno velikostjo ali redkostjo zbujajo pozornost: Trjenkove lipe, Grobelnikova tisa, Hajšekova bukev, Hožičeva lipa, Hožičev rumeni dren, Jodlova tisa, Kapusov kostanj, Koglerjeva lipa, Metajcova tisa, Ropičev hrast, Ropičeva smreka, Ropičeva tisa, Verovnikova tisa.

Gozdi rezervat Štiblarjev vrh in gozdna učna pot Ruta

Lovrenc obkrožajo širni gozdovi, ki od nekdaj dajejo lovrenškemu življenju pomemben pečat. Gozdna učna pot Ruta je krožna pot, dolga 4,5 kilometre, na njej pa lahko vidite za Pohorje tuje drevesne vrste: lawsonovo pacipreso, duglazijo in zeleni bor. Pot se prične pri domačiji Matec ter se nadaljuje po vlakah do gozdnega rezervata Štiblerjev vrh. Pot je markirana z rumeno silhueto gamsa na zeleni krožni podlagi. Alpski gams je izbran za simbol poti, saj so strmi predeli Rute značilno življenjsko okolje vrste na Pohorju, gamse pa z malo sreče zlahka opazimo ob poti.

Ponudba v okolici (10km)