Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Središče ob Dravi
Središče ob Dravi
Središče ob Dravi

Središče ob Dravi

Pismeni viri Središče omenjajo prvič v letu 1255, ko so ga gospodje Ptujski sprejeli kot madžarski fevd. Arheološke najdbe odkrivajo prazgodovinsko naselbino iz mlajše kamene dobe, rimske novce in ostanke stavb s sledovi prejšnjih in zgodnjih slovanskih naselitev. V srednjem veku se je naselje razvilo okoli stolpnega gradu, ki so ga Turki kasneje ob svojih vpadih porušili. Med reko Dravo in vinogradi je nastalo naselje Središče ob Dravi katerega zgodovina sega daleč do neolitika. 

Kulturna dediščina

Stolpasti grad geslozz Polstraw

Ptujski gospodje so na Gradišču postavili stolpasti grad, ki so ga leta 1255 sprejeli kot geslozz Polstraw. Kot obmejna utrdba je bil gotovo pomemben, čeprav je o njem le malo znanega. Grad na gradišču je imel pravokotno zasnovo, obdano s širokim jarkom, ki ga je na notranji strani spremljalo obzidje, na zunanjem pa nasip. 

Župna cerkev sv. Duha

Cerkveni kompleks v Grabah sestavlja obzidana župna cerkev sv. Duha, ki se prvič omenja leta 1516, kot primer poznogotske podeželske arhitekture, s kvalitetnimi kamnoseškimi in kiparskimi detajli.

Podružnična cerkev Žalostne Matere Božje

Podružnična cerkev Žalostne Matere Božje iz leta 1637 stoji v jedru Središča, na lijakastem trgu, imenovanem plac. Zraven stoji župnišče, ki je lepa baročna zgradba iz leta 1780. 

Muzejska zbirka NOB in zbirka Društveno življenje v Središču ob Dravi med obema vojnama

V bivši zgradbi pošte sta na ogled muzejska zbirka NOB in zbirka Društveno življenje v Središču ob Dravi med obema vojnama. Središče je namreč v 2. svetovni vojni kot zaveden kraj plačalo velik krvni davek.

Naravna dediščina

Krajinski park Središče

Krajinski park, ki se razteza med Ormožem in Središčem ob Dravi, je zelo bogat z različnimi habitatnimi tipi in izjemno biotsko pester. Strokovnjaki in poznavalci so tu našteli 105 vrst ptic gnezdilk, 15 vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev in številne sesalce, med katerimi sta najpomembnejša hrček in vidra (v Evropi ogrožena sesalca). Pisane barve preko 30 vrst kačjih pastirjev in več sto vrst metuljev, ki obletavajo še bolj pisane cvetove obvodnega rastlinja, dajejo parku izjemno estetsko vrednost. Doslej so v Dravi našteli 43 vrst rib, v pritokih pa še živita potočni rak in potočni piškur, v mrtvicah sta pogosta polža veliki mlakar in roženi svitek, najdemo pa tudi več vrst školjk. Drava s svojimi pritoki in obrežji ponuja sprehode, ribolov, jahanje in kolesarjenje itd. Ta neokrnjeni svet je poln rečnih rokavov in otokov, mnogih mrtvic, prodišč in trstišč. Največje bogastvo reke je njen svobodni tok in razigranost ter neprestana rečna dinamika, ki kar naprej spreminja rečno pot.

Ponudba v okolici (10km)