Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Središče ob Dravi
Središče ob Dravi
Središče ob Dravi

Središče ob Dravi

Pisani izvori prvi puta spominju Središče godine 1255., kad su ga ptujski plemići dobili kao mađarski feud. Arheološki nalazi otkrivaju prapovijesnu naseobinu iz mlađeg kamenog doba, rimski novac i ostatke građevina s tragovima nekadašnjih i ranih slavenskih naseljavanja. U srednjem vijeku razvilo se naselje oko kule koju su Turci kasnije srušili prilikom svojih upada. Između rijeke Drave i vinograda nastalo je naselje Središče ob Dravi, čija povijest seže sve do neolitika. 

Ponuda u okolici (10km)