Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Gorišnica
Gorišnica
Gorišnica

Gorišnica

Gorišnica leži sredi Ptujskega polja, na obeh straneh kanala za HE Formin, in poplavnega območja reke Pesnice. Na rodovitni ravnici med naselji prevladujejo obdelovalne površine z njivami in travniki, vmes pa so manjši gozdni otoki. Proti vznožju in na južnih obronkih Slovenskih goric uspeva žlahtna vinska trta. Današnje središče je oblikovano okoli župne cerkve sv. Marjete iz 14. stoletja, ki je bila v 19. stoletju neoromansko obnovljena.

Kulturna dediščina

Dominkova domačija

Občina Gorišnica se ponaša s čudovito kmečko hišo – Dominkovo domačijo. Po mnenju strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije velja za najstarejšo v celoti ohranjeno hišo, grajeno v panonskem stilu. Stara je več kot 300 let. Arhitekturno spada med značilne panonske hiše, grajene vogalno tako, da se v obliki črke L stikata bivalni in gospodarski del. Stavba je cimprana – grajena iz lesenih brun, obdana z ilovnatim ometom in pobeljena z apnom. Mala okna s polkni so zaščitena z železnimi križi. Streha, čopasta dvokapnica, je pokrita s slamo. V notranjosti so čudovita »črna kuhinja«, hiša, hiška (izba), shramba, veža, gospodarski del – skedenj, hlev, klet, priročna delavnica, steljnik in zrnska klet. Vse je opremljeno z izvirno prvotno opremo, kakršno je zapustila zadnja prebivalka. Vse to odraža nekdanji način življenja.

Sokov mlin – Kotni mlin (Formin)

Izgradnja vodnega mlina je datirana v leto 1775. Mlin je bil prvotno obnovljen 1874. leta in opuščen 1946. leta, pod imenom "Kotni mlin" na Forminu. Mlin je bil v letu 2020 konstrukcijsko temeljito prenovljen, prenova pa se nadaljuje še v smislu notranjih mlevskih naprav in mlinskega kolesa. Na novo je bilo prekrito tudi celotno ostrešje stanovanjskega dela kmetije. Tako je obiskovalcu mogoč pogled na lično urejeno zunanjost kmetije in mlina s prav tako urejeno okolico. V gospodarskem delu odprtega dela, je mogoče videti staro "vinsko prešo", katera je vzorno urejena in pospravljena. Intenzivno poteka obnova kleti in ostalih pritiklin.

Hemova kapela (Formin)

Postavila sta jo Vilhem in Neža Golob, okrog leta 1909. Kapela je posvečena Lurški Mariji.

Švejčova kapela (Formin)

Leta 1914 sta jo postavila Alojz in Rozalija Kovačec, in sicer v zahvalo za ozdravitev žene Rozalije. Posvečena je Mariji Brezmadežni.

Vaška kapela

Vaška kapela s starim gasilskim domom je bila s strani vaščanov in članov Gasilske čete Formin postavljena 1937. leta. Kapela je posvečena Srcu Jezusovemu.

Ponudba v okolici (10km)