City Map B&B Hotel

Smještaj

Obrežna ulica 33, Maribor

+386 (0)2 614 55 66
+386 (0)41 674 527