Miklavž na Dravskem polju

Miklavž na Dravskem polju

Miklavž na Dravskem polju u cjelini je smješten na Dravskom polju, prijelaznom području između subpanonske i subalpske sjeveroistočne Slovenije. Dravsko polje na zapadu graniči s Pohorjem, na krajnjem sjeverozapadu s Dravskom dolinom, na sjeveru i istoku sa Slovenskim goricama, a na jugu postepeno prelazi u Ptujsko polje.