Notizia

Posvet o Financiranju kolesarske infrastrukture 2021 -2027

Na posvetu o Financiranju kolesarske infrastrukture 2021 -2027 v organizaciji Mariborske in Slovenske kolesarske mreže, ki se je odvijal dne 14. 4. 2021 v sklopu zaključka projekta Kolesarsko mesto, je s prispevkom o razvojnih priložnostih za kolesarsko infrastrukturo sodeloval tudi direktor RRA Podravje - Maribor, mag, Uroš Rozman.

Notizia, Costruzione

Potek gradnje na dravski kolesarski poti v občini Radlje ob Dravi

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja gradbena dela na Dravski kolesarski poti na območju občine Radlje ob Dravi. Po obnovi mostu čez reko Dravo in železnico v Vuhredu se obnavlja tudi del lokalne ceste med Vuhredom in hidroelektrarno Vuhred.

Notizia

Potrjen nov Upravni odbor Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot in nadaljnje sodelovanje

V občini Središče ob Dravi je včeraj potekala skupščina Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot. Člani partnerstva so na skupščini izvolili nov Upravni odbor, katerega člani so: g. Jurij Borko, župan Občine Središče ob Dravi, ga. Marijana Cigala, županja Občine Dravograd, g. Mitja Horvat, župan Občine Duplek, g. Leo Kremžar, predstavnik Občine Miklavž na Dravskem polju in g. Bogdan Rokavec, predstavnik Občine Starše. Predsednik partnerstva tudi naprej ostaja g. Leo Kremžar.

Notizia, Costruzione

Gradnja Dravske kolesarske poti pri HE Vuhred

Direkcija RS za infrastrukturo je pričela z gradnjo prvega dela Dravske kolesarske poti na odseku med Radljami ob Dravi in Breznom (Podvelko) pri HE Vuhred na levem bregu reke Drave.


Avvertimento, Costruzione

Prenova mostu Formin - Placerovci

Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) izvaja celovito prenovo mostu Formin – Placerovci, zaradi česar je most zaprt za promet.

Notizia

Nove info table ob Dravski kolesarski poti

Vzdolž celotne trase Dravske kolesarske poti je postavljenih 27 novih informacijskih tabel z vsemi potrebnimi informacijami, kulturnimi in naravnimi znamenitostmi ter seveda vsemi vključenimi ponudniki v Drava Bike.

Notizia, Costruzione

Urejanje servisne poti v Melju

Dravske elektrarne Maribor v sodelovanju z MO Maribor urejajo servisno pot po kroni nasipa v Melju v dolžini 900 m, kjer bo v letu 2021 preusmerjena tudi Dravska kolesarska pot. S tem se bodo kolesarji umaknili prometni državni cesti v Melju.

Notizia

Predstavitev projekta NAŠA DRAVA

V čudovitem ambientu reke Drave na krajši vožnji na tradicionalnem splavu so na današnji novinarski konferenci partnerji projekta NAŠA DRAVA predstavili aktivnosti, cilje in namen projekta. Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma.

Notizia

Partnerstvo NAŠA DRAVA

Bogato, 45 člansko, mednarodno partnerstvo v projektu NAŠA DRAVA predstavlja povezovanje in združevanje različnih akterjev, ki vsak s svojimi aktivnostmi skrbijo za doprinos k razvoju območja na in ob reki Dravi. Od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. V partnerstvu so poleg Lokalnih akcijskih skupin (LAS) zastopane še lokalne skupnosti, javni zavodi, različna društva in podjetja.

Notizia

Projekt NAŠA DRAVA

Projekt NAŠA DRAVA, ki je delno sofinanciran iz EU, iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je projekt mnogih povezovalnih vsebin. Naš prvenstven namen je predstaviti reko Dravo kot neomajen vir doživetij in obstoječim projektom dodati nove atraktivne vsebine.

Notizia

Oživljanje tradicije izpiranja zlata ob Dravski kolesarski poti

Slovenski del Dravske kolesarske poti je vse bolj privlačna destinacija tako domačih kot tujih kolesarjev. Pod sloganom ''Doživetje za vsakim zavojem'' skriva številna doživetja ob in na reki Dravi, od splavarjenja, veslanja in kopanja, do uživanja v raznoliki kulinariki ali spoznavanju kulturnega utripa obrečnih mest. Obstoječim doživetjem pod blagovno znamko Drava Bike se bo v prihodnje pridružilo novo, izpiranje zlata, ki ga v Občini Starše razvijajo v sklopu projekta Zlata Drava.

Notizia

Izpiranje zlata - projekt Zlata Drava

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot v sodelovanju z Občino Starše vabi na kolesarjenje po trasi Dravske kolesarske poti in na predstavitev ''izpiranja zlata'' v sklopu projekta ZLATA DRAVA, ki ga izvajajo na Občini Starše.

Notizia

Poletni kolesarski vlak

Sobotni kolesarski vlak na koroški progi na relaciji Maribor - Dravograd bo začel vozit 27. junija 2020.

Notizia, Costruzione

Novosti na Dravski kolesarski poti

Kolesarji iz Slovenije in tujine lahko že nekaj časa kolesarijo po Dravski kolesarski poti, ki je že v celoti označena, v zadnjih letih pa potekajo tudi številna gradbena dela, da bi bila kolesarska pot kar najhitreje dokončana.

Notizia

S kolesom na vlak

11. maja 2020 je ponovno stekel javni potniški promet v Sloveniji, ki je bil zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 od 16. marca začasno ustavljen.

Notizia, Costruzione

​Občina Hajdina je na novo uredila del Dravske kolesarske poti

Občina Hajdina je pred kolesarsko sezono na novo uredila del makadamskega dela Dravske kolesarske poti v Slovenja vasi. Etapa Maribor – Ptuj po desnem bregu reke Drave ima tako v celoti kvalitetno urejeno makadamsko podlago.

Notizia

Ureditev signalizacije pred pričetkom kolesarske sezone

V skrbi za čim boljšo ureditev signalizacije na Dravski kolesarski poti je Direkcija RS za infrastrukturo pred začetkom kolesarske sezone izvedla postavitev dopolnilih tabel na relaciji Maribor – Ptuj ter popravila vse usmerjevalne table, ki so bile poškodovane med zimo.

Avvertimento

Hrvaški del Dravske kolesarske poti

Opozarjamo, da je takoj za slovensko mejo, ko Dravska kolesarska pot pelje proti čudovitim peščenim sipinam, pot zelo groba in nasuta s prodom.

Notizia, Costruzione

Costruzione di un sottopasso per biciclette

Nel comune di Muta è iniziata la costruzione di un sottopasso per biciclette nel nuovo tratto della Pista ciclabile della Drava. Il committente è la Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture. Con la realizzazione del sottopasso sarà garantito il passaggio sicuro dei ciclisti sotto la strada statale trafficata.

Notizia, Costruzione

Lavori a Radlje ob Dravi

Nel Comune di Radlje ob Dravi è iniziata tra Zg. Vižinga e il Parco acquatico la costruzione di un nuovo tratto della Pista ciclabile della Drava della lunghezza di 1,5 km, il cui committente è la Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture.

Avvertimento, Notizia

Deviazione a Ormož

A causa dei lavori di costruzione al valico di confine di Ormož è prevista la chiusura della strada nei pressi del valico di confine sino al 20/9/2019. Seguite la deviazione per i veicoli a motore.

Notizia

Kolesarjenje po trasi Dravske kolesarske poti

Etapno kolesarjenje po trasi Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem. Šestdnevnemu kolesarskemu izletu se je možno priključiti v celoti oz. po dnevnih etapah.

Notizia, Costruzione

Costruzione del ponte a Ruše

Nel Comune di Ruše si sta ultimando la costruzione del più grande ponte sul tratto della Pista ciclabile del Drava tra Ruše e Bistrica ob Dravi. La pista ciclabile sarà completata in questo tratto presumibilmente entro il 30/6/2019.

Non vediamo l’ora!

Notizia

Drava Festival 2019

Quest’anno il 4° Festival Drava si terrà tra il 18/5 e il 14/7/2019. Anche quest’anno sarà un conglomerato di eventi ricreativi e turistici che contribuiscono alla formazione e all’utilizzo sostenibile delle risorse, organizzati da varie associazioni e da altre organizzazioni sul fiume Drava e nelle sue vicinanze.

Notizia

Treno estivo per ciclisti sulla linea della Carinzia

Nel 2019 il treno estivo per i ciclisti sarà operativo due volte al giorno il sabato tra il 22 giugno e il 31 agosto, nonché nei giorni festivi del 1° maggio e del 2 maggio, il 25 giugno e il 15 agosto.

Notizia, Costruzione

Prosegue la costruzione attraverso il comune di Ruše

Nel comune di Ruše si sta ultimando la costruzione del più grande ponte sul tracciato lungo 6 km della Pista ciclabile del Drava tra Ruše e Limbuš il cui investitore è la Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture.

Notizia

Na kolesarski spektakel leta v Mariboru po Dravski kolesarski poti

Zakaj se ne bi na kolesarski spektakel leta v Mariboru odpeljali kar s kolesom in to po Dravski kolesarski poti!

27. in 28. aprila bo Maribor prizorišče največjih in najprestižnejših tekmovanj v svetu gorskega kolesarstva. Maribor bo gostil otvoritvena tekmovanja serije svetovnega pokala Mercedes Benz UCI Moutain Bike World Cup 2019.

Notizia

"DRAVA - L’ANGOLO DELLE OPPORTUNITÀ"

Evento internazionale "DRAVA - L’ANGOLO DELLE OPPORTUNITÀ" – Il primo incontro internazionale dei partner sloveni e croati nell'area del fiume Drava, che si è tenuto giovedì 8. 11. 2018 nel Centro Culturale di Miklavž na Dravskem Polju, rappresenta l'inizio degli sforzi per l'ulteriore sviluppo congiunto della pista ciclabile della Drava fino a Osijek.

Notizia

Evento internazionale "DRAVA L’ANGOLO DELLE OPPORTUNITÀ"

Evento internazionale "DRAVA L’ANGOLO DELLE OPPORTUNITÀ".

Il partenariato per la pista ciclabile della Drava in collaborazione con il Gruppo Drava organizza un evento internazionale dal titolo "DRAVA COME OPPORTUNITÀ", che mira a connettere organizzazioni e persone che lavorano nel campo dello sviluppo del turismo sostenibile e della conservazione del fiume Drava e del suo bacino in Slovenia e Croazia.

Notizia, Costruzione

Inizio della costruzione del tratto di 1,5 km nel comune di Muta

Nell'agosto 2018 nel comune di Muta è iniziata la costruzione di un tratto lungo 1,5 km della pista ciclabile della Drava tra Spodnje Muto e Tuše e il collegamento con il ponte Vuzeniški Il principale finanziatore del progetto è la Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture.

Notizia, Costruzione

Una nuova pista ciclabile di 900 m nel comune di Podvelka

In collaborazione con la Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture, nell'agosto 2018 il Comune di Podvelka ha sistemato 900 m di piste ciclabili asfaltate indipendenti vicino a Brezno. Questa sezione fa parte della nuova pista ciclabile della Drava, che si snoderà direttamente lungo il fiume Drava.

Notizia, Costruzione

Il corso la costruzione della pista ciclabile nel comune di Ruše

La costruzione della prima sezione di 2 km del sentiero ciclabile della Drava nel comune di Ruše, il cui principale finanziatore è la direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture, è quasi alla fine.

Notizia, Costruzione

Variante oltre Starše

La pista ciclabile della Drava ha una nuova tappa lunga 30 chilometri tra Maribor e Ptuj, che scorre lungo la riva destra del fiume attraverso Miklavž, Starše e Hajdina. La nuova tappa è un'alternativa più pianeggiante e più tranquilla rispetto al traffico del tratto esistente che attraversa Malečnik e Duplek.

Notizia

Il Ministro delle infrastrutture ha visitato la pista ciclabile della Drava

Nell’ambito dei regolari sopralluoghi svolti in bicicletta, il 6. 4. 2018 il Ministro delle Infrastrutture dott. Peter Gašperšič ha fatto visita alla pista ciclabile della Drava, sulla quale la Direzione RS per le infrastrutture (DRSI) ha sistemato quest’anno la cartellonistica stradale.

Notizia, Costruzione

La costruzione della pista ciclabile nel comune di Ruše

Nel comune di Ruše, la Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture ha iniziato a costruire una pista ciclabile lunga 4,5 km tra Maribor e Ruše come parte della pista ciclabile della Drava.

Notizia

Novità nel 2018 - L’inclusione della centrale idroelettrica Fala e di Selnica ob Dravi

Nell'anno 2018 la pista ciclabile della Drava si è arricchita di 7 km di nuovo tracciato. I ciclisti possono ora attraversare la centrale idroelettrica Fala e pedalare lungo la Jabolčna pot a Selnica ob Dravi e più avanti verso Ruše. La nuova parte del percorso è estremamente attraente, perché attraversa l’area della centrale idroelettrica di Fala, che è un esempio unico in Slovenia.

Notizia, Costruzione

Ripristino della segnaletica

Alla fine del 2017 la Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture ha sostituito la segnaletica sulla pista ciclabile della Drava in Slovenia per una lunghezza di 145 km tra il confine austriaco e quello croato. In totale sono stati sostituiti o posizionati più di 400 cartelli direzionali, fornendo così una indicazioni stradali di qualità per i ciclisti sulla pista ciclabile della Drava.