Možnosti transporta

Mednarodni vozni redi 
(Avstrija, Madžarska, Italija, Hrvaška ↔ Slovenija): 

VLAK

AVTOBUS

Povezave znotraj Slovenije
(Ljubljana, Maribor, Ptuj ↔ Dravograd):

VLAK

AVTOBUS

Povezave znotraj Hrvaške
(Varaždin ↔ Legrad*):

VLAK

* Povezave z vlakom ali avtobusom niso možne iz Legrada. Prva možna povezava z vlakom je iz Kotoriba, ki je od Legrada oddaljen ca. 17 km.