Transportation options

s-kolesom-na-vlak@2x.jpg#asset:2460

International timetables
(Austria, Hungary, Italy, Croatia ↔ Slovenia):

Povezave znotraj Slovenije
(Ljubljana, Maribor, Ptuj ↔ Dravograd):

Povezave znotraj Hrvaške
(Varaždin ↔ Legrad*):

VLAK

* Povezave z vlakom ali avtobusom niso možne iz Legrada. Prva možna povezava z vlakom je iz Kotoriba, ki je od Legrada oddaljen ca. 17 km.