Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

»DRAVA KOT PRILOŽNOST«

Mednarodni dogodek »DRAVA KOT PRILOŽNOST«

Prvo mednarodno srečanje slovenskih in hrvaških deležnikov na območju reke Drave, ki se je odvilo pretekli četrtek, 8. 11. 2018, v Kulturnem domu v Miklavžu na Dravskem polju, predstavlja začetek prizadevanj za skupni nadaljnji razvoj Dravske kolesarske poti vse do Osijeka. Snovalci v Sloveniji so poskrbeli, da se je Dravska kolesarska pot podaljšala na skupno 510 km do Legrada na Hrvaškem, česar so veseli tudi avstrijski partnerji, ki v svojo promocijo že vključujejo tako slovenski kot hrvaški del. Nadaljnja prizadevanja pa bodo tako v duhu vzpostavitve podobnega partnerstva, ki se bo ukvarjalo z razvojem Dravske kolesarske poti, na Hrvaškem, kjer bo ob tem potrebno prilagoditi tudi pravilnik o prometni signalizaciji, da bo le-ta tako kot na slovenski strani omogočal podobno oz. isto označevanje poti. Med drugim je na dogodku zaživela tudi ideja o podpisu meddržavnega sporazuma vseh štirih držav na območju reke Drave in njenega nadaljnjega razvoja.

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, katerega sestavljajo 18 občin ob reki Dravi (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi), tri razvojne agencije (RRA Koroška, Mariborska razvojna agencija, ZRS Bistra), Zavod za turizem Maribor - Pohorje ter Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), je v sodelovanju s Skupino za Dravo organiziralo mednarodni dogodek z naslovom »DRAVA KOT PRILOŽNOST«.

Cilj mednarodnega dogodka je bil povezati organizacije in posameznike, ki delujejo na področju trajnostnega turističnega razvoja in ohranjanja reke Drave in njenega obrečnega prostora v Sloveniji in na Hrvaškem. Udeležili so se je predstavniki iz ministrstev, občin, razvojnih agencij, lokalnih turističnih organizacij in ponudnikov z obeh strani meje. Predstavitvam, ki so podale vpogled v trenutno stanje na Dravski kolesarski poti v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem, so sledile delavnice, na katerih se udeleženci obravnavali tematiko meddržavnega turističnega potenciala reke Drave.

Projekt vzpostavitve Dravske kolesarske poti v Sloveniji

V Sloveniji projekt vzpostavitve Dravske kolesarske poti koordinira Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot. Strokovna služba Partnerstva je RRA Koroška, ki je prevzela vodenje projekta Dravske kolesarske poti v Sloveniji. Partnerstvo deluje od leta 2015 in si je za enega izmed prvih ciljev zadalo uskladitev trase kolesarske poti, sedaj pa je v načrtu njena izgradnja. DRSI je letos postavila 600 novih usmerjevalnih tabel, v mesecu juliju 2018 pa je v sodelovanju z občinami v uporabo predala nov 30 km dolg odsek med Mariborom in Ptujem (čez občine Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdino). Pričela se je gradnja povsem novih odsekov v Rušah (4,5 km) in v Muti (1,5 km), v letu 2019 je gradnja predvidena tudi v Občini Radlje ob Dravi (3 km) in v MO Maribor (1,5 km), katerih glavni investitor je DRSI. Z izgradnjo novih odsekov in uporabo že zgrajenih se bo tako v letu 2019 označil nov 15 km dolg odsek med Trbonjskim in Vuzeniškim mostom po levi strani reke Drave. Partnerstvo je pripravilo tudi nov koncept počivališč in informacijskih tabel, ki bodo v naslednjih letih postavljene ob poti. V letu 2019 pa bo DRSI pripravila tudi vso potrebno projektno dokumentacijo za ostale odseke Dravske kolesarske poti, ki bodo zgrajeni v naslednjih letih.

V Zavodu za turizem Maribor - Pohorje, ki je prevzel vlogo promocije Dravske kolesarske poti, so vzpostavili spletni portal www.dravabike.si in inkubator Drava Bike ter izvedli vrsto promocijskih akcij. Na omenjenem spletnem portalu je predstavljena Dravska kolesarska pot v Sloveniji in na Hrvaškem do Legrada, sotočja reke Mure v Dravo. Razdeljena je na šest etap, ki k dosedanjim 300 km v Avstriji dodajajo skupno 210 km. Po vzoru avstrijskega združenja ponudnikov ob Dravski kolesarski poti Verein Drauradwegwirte je vzpostavljen Inkubator Drava Bike, v katerega se lahko včlanijo ponudniki turističnih storitev ob kolesarski poti z veliko manjšimi stroški. V tem trenutku je vključenih 80 različnih ponudnikov vzdolž celotne trase poti med Dravogradom in Legradom.

Drava in narava

V naslednjih letih se bo v Sloveniji s kohezijskim projektom »zaDravo« s številnimi ukrepi obnavljalo oziroma izboljševalo obrečni ekosistem ter vzpostavilo Dravsko učno kolesarsko pot, ki bo interpretirala naravo reke Drave. Interpretacijski centri, poligoni, poti in točke bodo na mestih ob Dravski kolesarski poti, ki zagotavljajo čim večji obisk in kjer z obiskovanjem ne bodo ogroženi varovani habitatov. Z razlago vplivov človeka na obrečne habitate bodo obiskovalci spodbujeni k obisku in ravnanju, ki zmanjšuje oziroma preprečuje negativne vplive na naravo in okolje.

Dravska kolesarska pot v Avstriji in na Hrvaškem

Dravska kolesarska pot v Avstriji je ena izmed petih kolesarskih poti v Evropi, ki se ponaša z znakom petih zvezdic po klasifikaciji ADFC. Z letom 2018 je tudi slovenski in delno hrvaški del Dravske kolesarske poti v skupni dolžini 510 km predstavljen na prenovljenem avstrijskem portalu www.drauradweg.com, v načrtu pa so tudi druge skupne aktivnosti. Razvija se tudi hrvaški del poti, ki zajema območje petih županij, osmih mest in 26 občin. Na hrvaški strani si prizadevajo za vzpostavitev slovenskemu delu podobnega partnerstva in koordinacije projekta. Dravska kolesarska pot na Hrvaškem zajema 360 km in bo verjeto razdeljena na 5-6 daljših etap. Predstavljen predlog je v usklajevanju. Ključni cilj mednarodnega povezovanja je podpis meddržavnega sporazuma vseh štirih držav na območju reke Drave kot destinacije.

Na Hrvaškem se ob Dravi izvaja projekt „Evropska Amazonka“, ki pokriva območje v samem srcu Evrope na območju petih držav od Mure ob avstrijsko-slovenski meji do Donave. Akronim projekta je AoE Bike Trail. Projekt zajema tri reke (Mura, Drava, Donava) v dolžini 700 km na področju petih držav. Glavni cilj projekta bo vzpostavitev kolesarske poti Evropske Amazonke kot vodilnega turističnega produkta za kolesarjenje, ki ga bo moč rezervirati preko spleta. Cilj je, da se v delu, kjer se na hrvaškem trasi kolesarska pot prekriva z Dravsko kolesarsko potjo, aktivnosti povežejo.

________________________

Dodatne informacije:

Karmen Razlag, Svetovalka za razvoj in projekte, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, T: +386 (0)2 234 66 09, M: +386 31 682 373, E-mail: karmen.razlag@maribor.si

Uroš Rozman, Projektni vodja, RRA Koroška d.o.o., T: +386 (0)59 085 188, M: +386 40 876 253, E-mail: uros.rozman@rra-koroska.si

________________________

Predstavitve:

Predstavitev Skupine za Dravo, ga. Mateja Softič, Zavod Iskriva.

Dravska kolesarska pot v Sloveniji, g. Uroš Rozman, RRA Koroška.

Dravska kolesarska pot v Sloveniji, ga. Karmen Razlag, Zavod za turizem Maribor - Pohorje.

Dravska kolesarska pot v Avstriji, g. Paco Wrolich, Kärnten Werbung, Avstrija.

Dravska kolesarska pot na Hrvaškem, ga. Lidija Vrečar Mišćin, Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Hrvatske.

Amazon of Europe Bike Trail, ga. Urška Dolinar, Zavod Iskriva.

Interpretacija in ohranjaje narave ob Dravi v Sloveniji, g. Andrej Grmovšek, Zavod RS za varstvo narave.


Več fotografij iz dogodka najdete na Facebook strani Drava Bike, album Drava kot priložnost.

»DRAVA KOT PRILOŽNOST«
»DRAVA KOT PRILOŽNOST«