Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Drava Natura

Reka Drava med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ima značaj ravninske reke. Na tem območju je reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot zavarovana območja in naravne vrednote.

Projekt Drava Natura, katerega vodi in koordinira RRA Podravje - Maribor s partnerji, je ključnega pomena ohranjanje narave in dvig kakovosti življenja v Dravskem obrečnem prostoru, tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste kot tudi za človeka. Tako bomo lahko na izletih s kolesom po Dravski kolesarski poti še naprej občudovali naravo in živali ob reki Dravi.

Reka Drava in njen obrečni prostor omogočata rekreacijo in sprostitev v naravnem okolju ter sta tako temelj za turistični razvoj obrečnih območij. Tako bodo ob reki Dravi in Dravski kolesarski poti vzpostavljeni interpretacijski poligoni z inovativnimi obveščevalnimi in interpretacijskimi tablami, učne poti z razglednimi in opazovalnimi točkami ter prostorom za počitek, kakor tudi informacijski centri. S tovrstnimi poligoni in centri želimo obiskovalce spodbuditi, da svoje ravnanje in bivanje spremenijo tako, da bodo njegovi vplivi na naravo in okolje manjši oziroma manj škodljivi.

Več o Drava Natura

Drava Natura
Drava Natura
Drava Natura