Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Mariborski turistični forum 2022

V četrtek, 8. septembra 2022 je Zavod za turizem Maribor v Kongresnem centru Habakuk organiziral prvi Mariborski turistični forum, ki se ga je udeležilo več kot 150 deležnikov mariborskega turizma. Na forumu je nastopilo 11 govorcev in udeležencev okrogle mize. Izpostavili so vizijo, cilje in ukrepe na področju razvoja mariborskega turizma v obdobju 2022-2027. Poudarili so nujnost ukrepov za reševanje krize kadrov na institucionalni, občinski in državni ravni. V okviru foruma so predstavili tudi rezultate avgustovske raziskave o strukturi in zadovoljstvu mariborskih turistov.

Ključna usmeritev turističnih aktivnosti v prihodnjem obdobju je zajeta v Strategiji trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor 2022-2027, katere pripravo je vodila in usmerjala Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor v sodelovanju z Mesto občino Maribor in Zavodom za turizem Maribor. Predvideva 15 ukrepov za doseganje strateških razvojno-trženjskih kvalitativnih in kvantitativnih ciljev.

Na forumu je direktor RRA Podravje - Maribor Uroš Rozman izpostavil: "Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor si je s vzpostavitvijo novega sektorja za turizem postavila cilj regijsko in medregijsko povezovanje turizma v Podravju in tudi izven regije. Tako smo prevzeli upravljanje produkta Drava Bike, ki zajema razvoj Dravske kolesarske poti, ter spodbujanje razvoja vse ostale turistične ponudbe ob in na reki Dravi. Ob tem spodbujamo tudi razvoj plovnosti ter ohranitev in interpretacijo naravnih območij ob reki. S Partnerstvom za Pohorje že tretje leto povezujemo območje Pohorje, ki zajema tri regije ter tri vodilne destinacije. Ključni cilji so razvoj povezane turistične destinacije 365, vzpostavitev regijskega parka ter vzpostavitev lesnih centrov. V letošnjem letu načrtujemo vzpostavitev destinacije Štajerska, kjer smo povezali vse obstoječe destinacije v Podravju. S Štajersko bomo ohranjali identiteto posameznih območji regije, ob tem pa bomo s povezovanjem in širšo prepoznavno blagovno znamko povečali prepoznavnost turistične ponudbe v državi in tudi v tujini. Slovenska Štajerska in Štajerci bodo tako dobili svojo turistično identiteto, ki si jo zaslužijo."

Predstavitev direktorja RRA Podravje - Maribor najdete tukaj.

Celotno sporočilo za medije najdete tukaj.

Mariborski turistični forum 2022
Mariborski turistični forum 2022
Mariborski turistični forum 2022
Mariborski turistični forum 2022
Mariborski turistični forum 2022
Mariborski turistični forum 2022
Mariborski turistični forum 2022