Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Mednarodni dogodek »DRAVA KOT PRILOŽNOST«

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot v sodelovanju s Skupino za Dravo organizira mednarodni dogodek z naslovom »DRAVA KOT PRILOŽNOST«, katerega cilj je povezati organizacije in posameznike, ki delujejo na področju trajnostnega turističnega razvoja in ohranjanja reke Drave in njenega obrečnega prostora v Sloveniji in na Hrvaškem.

Temi dogodka bosta kolesarski turizem ob reki Dravi ter doživljanje narave ob reki Dravi – povezovanje interpretacije narave in (kolesarskega) turizma na/ob Dravi. Na dogodku želimo izmenjati ideje za nove projekte za trajnostni razvoj/ohranjanje Drave in obrečnega prostora ter zastaviti prihodnje sodelovanje na mednarodni ravni na podlagi skupnih projektnih idej.

Mednarodni dogodek bomo izvedli v četrtek, dne 8. 11. 2018 med 10.00 in 16.00 uro v prostorih Kulturnega doma Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Rogozo 11, Miklavž na Dravskem polju, Slovenija.

Dnevni red:

9:45 Zbiranje udeležencev.

10:00 Uvodni nagovor, g. Leo Kremžar, predsednik Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot v Sloveniji, župan Občine Miklavž na Dravskem polju.

10:15 Predstavitev Skupine za Dravo, ga. Mateja Softič, Zavod Iskriva.

10:30 Dravska kolesarska pot v Sloveniji, g. Uroš Rozman, RRA Koroška in ga. Karmen Razlag, Zavod za turizem Maribor - Pohorje.

10:45 Dravska kolesarska pot v Avstriji, g. Paco Wrolich, Kärnten Werbung, Avstrija.

11:00 Dravska kolesarska pot na Hrvaškem, ga. Lidija Vrečar Mišćin, Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Hrvatske.

11:15 Amazon of Europe Bike Trail, ga. Urška Dolinar, Zavod Iskriva.

11:30 Interpretacija in ohranjaje narave ob Dravi v Sloveniji, g. Andrej Grmovšek, Zavod RS za varstvo narave.

11:45 Odmor za kavo

12:00 Delavnice:

  • kolesarski turizem ob Dravi,
  • čezmejno povezovanje interpretacije narave Drave, v povezavi s (kolesarskim) turizmom.

13:30 Kratka predstavitev rezultatov delavnic.

14:00 Pogostitev.

15:00 Ogled novega odseka Dravske kolesarske poti, ob lepem vremenu s kolesi.

16:00 Zaključek dogodka.

*Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov uros.rozman@rra-koroska.si najkasneje do torka, 30. 10. 2018, do 12. ure.


V upanju, da se boste dogodka udeležili, vas lepo pozdravljamo,

Leo Kremžar, univ. dipl. nov.,

Predsednik partnerstva

Dogodek organizira Zavod za turizem Maribor – Pohorje v sodelovanju z RRA Koroško in Skupino za Dravo.