Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave

Drava Natura 2000, reka za prihodnost – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave je največji kohezijski projekt ohranjanja in izboljšanja biotske raznovrstni v Sloveniji. Sodeluje 7 partnerjev, poleg vodilnega partnerja RRA Podravje - Maribor še DRSV, ZRSVN in ZRS Bistra Ptuj ter občine Duplek, Starše in Središče ob Dravi.

Na projektnem območju vzdolž reke Drave (med Mariborom in Središčem ob Dravi) so bile izvedene številne aktivnosti: obnova stranskih rokavov, mrvic ter rečnih zatokov, oblikovanje mreže novih vodnih habitatov, odstranitev zarasti in mulja na prodiščih, obnovitev vrstno pestrih suhih travišč, pomladitev tipičnih gozdnih sestojev, odkup zemljišč, ki so podvržena bočni rečni eroziji; nekatera so prepuščena naravnim sukcesijskim procesom, druga pa so pridobila funkcijo ugodnih prehranjevalnih, razmnoževalnih habitatov in selitvenih koridorjev.

Dodana vrednost projekta je v zagotovitvi kakovostne interpretacije zgledno urejenih naravovarstvenih površin, s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o rečnem in obrečnem ekosistemu, ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine, ki se bo navezovala na trajnostno mobilnost v podravski regiji.

Promocijski film | Drava - reka za prihodnost

Film, ki vabi k spreminjanju jutrišnjega dne. Film "Drava – Reka za prihodnost" vas vabi, da postanete ambasador narave. Drava vas čaka. Prisluhnite njenemu šepetu, opazujte njene skrivnosti, in bodite del reke za prihodnost.


Interpretacija narave NATURA 2000 DRAVA

Načrt interpretacije narave na območju Natura 2000 Drava je nastal v procesu medsektorskega sodelovanja strokovnjakov in lokalnih deležnikov ter predstavlja celovit koncept ter podlago za usmerjeno načrtovanje kakovostne interpretacije narave na območju Natura 2000 vzdolž reke Drave. Interpretacija neposrednih projektnih aktivnosti, naslovljenih vrst in biotske pestrosti območja Natura 2000 Drava je zgoščena ob Dravi in Dravski kolesarski poti.

S celotnim načrtom želijo kakovostno interpretirati in poudariti pomen naravno ohranjenih dinamičnih rek, reko Dravo in njene naravne procese ter nanje vezano biodiverziteto. Hkrati želijo osvetliti vplive človekovega poseganja v rečni prostor in pozitivne učinke človekovega preudarnega ravnanja s prostorom. Obiskovalcem bodo z interpretacijskimi enotami približali naravo ter 4 habitatne tipe in 11 rastlinskih in živalskih vrst, rečni in obrečni ekosistem Drave ter spremembe le-tega skozi zgodovino.

Interpretacija je izvedena z različnimi interpretacijskimi enotami: vzpostavljene so interpretacijske točke, interpretacijski poligoni z inovativnimi obveščevalnimi in interpretacijskimi tablami, učne poti z razglednimi in opazovalnimi točkami ter prostorom za počitek in informacijski centri. Obisk interpretacijskih enot je za obiskovalce brezplačen.

Obiskovalci bodo spoznali edinstvenega vodnika - Zlatka Šodra, ki vodi gledalce ob reki Dravi tako, da na simpatičen način opiše zanimivosti in posebnosti Drave ter življenja v in ob njej. Zlatko Šoder je personificiran dravski prodnik, netipičen novodobni najstnik, zlatolas, malce okrogel (prodnik) fant, ki raje kot za tablico svoj čas preživlja v naravi. Je ljubitelj narave in reke Drave ter vsega kar je povezano z njo. Zlatko pozna Dravo in njeno naravo do obisti, ve pa tudi kje lahko gledalci izvejo še več; v centrih, na učnih poteh pa tudi na zanimivih igriščih, ki opisujejo Dravo in njeno naravo.


Animirani film | Drava kroji življenja

Vabimo vas, da si ogledate ta poučen in zabaven animirani film, ki je nastal v okviru našega projekta. Pridružite se Zlatku Šodru in postanite ambasador narave!Foto: Danijela Kocuvan, Mojca Kacjan, Iztok Uhan, Jelka Zidarič Trstenjak


Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave
Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave
Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave
Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave
Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave
Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave
Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave
Novost ob Dravski kolesarski poti | Interpretacija narave