Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica Gradnja

Popolna zapora zaradi obnove mostu v Rušah.

Direkcija RS za infrastrukturo bo konec maja pristopila k izvedbi rekonstrukcije mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami. V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu in sicer od 31. 5. 2021 do jeseni 2022. V času popolne zapore tudi prehod pešcev in kolesarjev preko mosta ne bo možen. Za kolesarje na Dravski kolesarski poti je predviden obvoz od Gradu Fala po regionalni cesti Ruše–Puščava do Ruš.

PODROBNOSTI O REKONSTRUKCIJI S STRANI DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO:

Rekonstrukcija mostu čez reko Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami

Direkcija RS za infrastrukturo bo konec maja pristopila k izvedbi rekonstrukcije mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami na cesti R2-435, odsek 1439. V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu in sicer od 31. 5. 2021 naprej.

Direkcija RS za infrastrukturo redno spremlja stanje premostitvenih objektov na državnih cestah in v skladu z njihovim stanjem načrtuje sanacijo. Za most čez Dravo, ki se nahaja na regionalni cesti Ruše–Selnica ob Dravi pa je v sklopu rekonstrukcije mostu načrtovana še razširitev s pločnikom na eni strani in na drugi strani z dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo del Dravske kolesarske poti. Taka razširitev pa vpliva na statični sistem objekta, kar pomeni, da gre za zelo zahteven projekt. Iz tega razloga bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni 2022.

ZAKAJ JE POTREBNA POPOLNA ZAPORA

Zaradi izgradnje kolesarske steze in pločnika je potrebno most razširiti, kar vpliva na statični sistem objekta. Sprememba statičnega sistema pomeni izjemo zahtevne posege v samo konstrukcijo, za kar je potrebno popolno mirovanje objekta, ki ga je možno zagotoviti le ob popolni zapori mostu. Samo pod popolno zaporo mostu bo omogočena izdelava tako imenovanih prednapetih prečnih sider in vzdolžnih kablov ter komor za oporniki, ki so potrebni za namestitev (prednapenjanje in sidranje) jeklenih kablov, ki so del nosilnega sistema objekta, izvedbo konzol in plošče nad vzdolžnimi nosilci, kot tudi samo razširitev objekta. Obenem tudi obbetoniranje vzdolžnih nosilcev, zaradi kvalitetnega strjevanja betona, zahteva popolno mirovanje brez vibracij, ki bi jih povzročal promet. To velja tudi za vgrajevanje dilatacij in statično ojačevanje nosilcev in obstoječe plošče. Tako je popolna zapora mostu potrebna za strokovno in kvalitetno izvedbo načrtovanih posegov, kar je cilj tako naročnika (Direkcija RS za infrastrukturo) kot tudi izvajalca del.

V ISKANJU OPTIMALNE REŠITVE JE BILO PREUČENIH VEČ VARIANT

Direkcija RS za infrastrukturo se kot upravljalec cest zaveda, da je ta most pomembna povezava tako za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, kot za širše območje, zato si je prizadevala za optimalno rešitev glede spremembe prometnega režima v času rekonstrukcije mostu. Preučenih je bilo več variant. Ena izmed njih je bila tudi varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu (Mabey), ki pa se je izkazala kot neizvedljiva, saj montažni jekleni most, katerega širina vozišča znaša 4,20 metrov, omogoča enosmeren izmeničen promet. Največji možni razpon enega polja je odvisen od največje dovoljene prometne obremenitve in v konkretnem primeru znaša največ 40 metrov. Ob obstoječem mostu bi za premostitev Drave torej potrebovali 3 začasne montažne jeklene mostove Mabey ter s tem povezano izvedbo vsaj dveh vmesnih podpor v strugi reke Drave, kar praktično pomeni dodaten most, ki je tudi lokacijsko neizvedljiv. Sedanji položaj mostu je optimalen in bo po izvedeni rekonstrukciji še lepši primer premišljeno umeščene inženirske gradnje. Tudi varianta obvoza preko Falske pečine se je izkazala za manj primerno, saj so na tem odseku cestni elementi manj ugodni, potovalna hitrost je manjša, pretočnost prometa pa slabša.

POTEK OBVOZOV V ČASU POPOLNE ZAPORE V času popolne zapore bo promet voden po označenem obvozu: Gledano iz smeri Ruš po Tovarniški cesti in po regionalni cesti R2-435, odsek 1431 Maribor–Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most)–Cesta proletarskih brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta–Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi.

V času popolne zapore tudi prehod pešcev in kolesarjev preko mosta ne bo možen. Za kolesarje na Dravski kolesarski poti je predviden obvoz od Gradu Fala po regionalni cesti R3-705, odsek 1432 Ruše–Puščava do Ruš.

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970).

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Popolna zapora zaradi obnove mostu v Rušah.
Popolna zapora zaradi obnove mostu v Rušah.