Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Potrjen nov Upravni odbor Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot in nadaljnje sodelovanje

V občini Središče ob Dravi je včeraj, dne 22. 3. 2021, potekala skupščina Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot. Člani partnerstva so na skupščini izvolili nov Upravni odbor, katerega člani so: g. Jurij Borko, župan Občine Središče ob Dravi, ga. Marijana Cigala, županja Občine Dravograd, g. Mitja Horvat, župan Občine Duplek, g. Leo Kremžar, predstavnik Občine Miklavž na Dravskem polju in g. Bogdan Rokavec, predstavnik Občine Starše. Predsednik partnerstva tudi naprej ostaja g. Leo Kremžar.

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, sestavljeno iz 23 institucij, nadaljuje sodelovanje v uspešni zgodbi. Koordinacijo Partnerstva in celotnega projekta od leta 2020 pod okriljem Uroša Rozmana izvaja Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor. Na včerajšnji skupščini pa so člani potrdili tudi predlog prenosa aktivnosti iz Zavoda za turizem Maribor na RRA Podravje - Maribor, kjer bo z aktivnostmi promocije Drava Bike uspešno nadaljevala Karmen Razlag, vodja novo vzpostavljenega Sektorja za turizem na RRA Podravje - Maribor.

Člani partnerstva so bili na skupščini seznanjeni z že izvedenimi aktivnostmi promocije in trženja kolesarskega produkta Drava Bike. Dravska kolesarska pot je bila v letih 2019 in 2020 predstavljena na številnih sejmih v Sloveniji in tujini, organizirani so bili kolesarski dogodki po trasi Dravske kolesarske poti. Projekt Dravske kolesarske poti je redno in ažurno komuniciran in promoviran na spletnem portalu Drava Bike ter socialnih omrežjih (Facebook in Instagram Drava Bike), prav tako je Drava Bike predstavljen na nemškem spletnem portalu outdooractive.com ter slovenskem portalu Slovenia.info in Slovenia Outdoor. Za kolesarje so na voljo tiskane karte in brošure. Izvedene so bile študijske ture tako za ponudnike kot medije. Drava Bike je tako bil uspešno predstavljen v številnih slovenskih in tujih medijih, še posebej odmevni sta bili predstavitvi v oddaji Dobro jutro in Na lepše. V lanskem letu se je Drava Bike priključil kampanji Moja Slovenija: »Zdaj je čas za Dravsko kolesarsko pot«, predstavljen pa je bil tudi v brošuri »Slovenija na prostem – Moj način gibanja v naravi«, ki jo je izdala Slovenska turistična organizacija. Vseskozi pa se v Drava Bike vključujejo novi ponudniki ob Dravski kolesarski poti, ki tvorijo pomemben del ponudbe ob Dravski kolesarski poti. Člani so ob tako uspešnem izvajanju z veseljem podprli predstavljen predlog za promocijo in nadaljevanje aktivnosti za naslednji dve leti.

V Partnerstvu je združenih 18 občin, v projekt so ob RRA Podravje – Maribor vključeni tudi ZRS Bistra Ptuj, RRA Koroška d.o.o. ter Zavod za turizem Maribor. Z letom 2018 se je Partnerstvu priključila tudi Direkcija RS za infrastrukturo, saj Dravska kolesarska pot predstavlja eno od pomembnejših državnih kolesarskih povezav v Sloveniji.

Ob podpori Direkcije RS za infrastrukturo je bilo v letu 2020 urejeno:

 • kolesarska pot (1.500 m) v Občini Radlje ob Dravi ob reki Dravi v smeri Vodnega parka Reš;
 • podhoda za kolesarje (50 m) v Občini Muta;
 • kolesarska pot (2.000 m) na odseku Laznica–Limbuš v MO Maribor in Občini Ruše (v gradnji). V tem delu se urejajo 4 počivališča, števec kolesarjev ter varni prehod kolesarjev v Rušah;
 • servisna pot (400 m) ob železnici v Občini Središče ob Dravi;
 • postavitev 27 informacijskih tabel Drava Bike;
 • začasna označitev novega odseka Dravske kolesarske poti med Trbonjskim in Vuhreškim mostom (dolžina 15 km) z usmerjevalnimi tablami;
 • zaključek priprave projektne dokumentacije na 11 sklopih na nivoju PGD/PZI ter 2 sklopih na nivoju IDZ.

Za leto 2021 se s strani Direkcije RS za infrastrukturo načrtuje:

 • ureditev kolesarske poti (350 m) v Občini Radlje ob Dravi pri HE Vuhred;
 • ureditev kolesarske steze ob državni cesti G1-1 v dolžini 150 m v Občini Selnica ob Dravi s strani DRSI;
 • ureditev kolesarske poti (350 m) v Občini Radlje ob Dravi pri HE Vuhred;
 • izbor izvajalca gradnje kolesarske poti v Občini Muta (1.200 m);
 • izbor izvajalca gradnje kolesarske poti med Vasjo in Breznom (Občina Radlje ob Dravi in Občina Podvelka) (4.000 m);
 • priprava projektne dokumentacije PZI na odseku Dravske kolesarske poti znotraj Občine Duplek od meje z MO Maribor do konca protipoplavnega nasipa.

V projektu LAS sodelovanja Naša Drava se načrtuje postavitev večjega števila počivališč Drava Bike, priprava mobilne aplikacije Drava Bike ter priprava projektne dokumentacije za vlečnico med Občino Starše in Občino Duplek za kolesarje.

Kolesarji iz Slovenije in tujine lahko že nekaj časa odkrivajo čudovite kotičke in zanimivosti ob Dravski kolesarski poti in kolesarijo po trasi, ki je v celoti označena, v zadnjih letih pa potekajo tudi številna gradbena dela, da bi bila kolesarska pot kar najhitreje dokončana. V zadnjih 5 letih je bilo skupaj preurejenih ali na novo zgrajenih več kot 60 km kolesarske povezave v Sloveniji, kar predstavlja slabo polovico celotne 145 km dolge povezave. Gradnja celotne kolesarske poti je ocenjena na več kot 20 milijonov evrov, zaključila bi se lahko v naslednjih 5 letih.

Poročilo Drava Bike o izvedenih aktivnostih v letu 2019 in 2020.

Na fotografiji iz leve proti desni: Tomaž Willenpart, vodja Sektorja za investicije v ceste na Direkciji RS za infrastrukturo; Leo Kremžar, predsednik Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot; Uroš Rozman, direktor RRA Podravje - Maribor, vodja Dravske kolesarske poti v Sloveniji

Potrjen nov Upravni odbor Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot in nadaljnje sodelovanje
Potrjen nov Upravni odbor Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot in nadaljnje sodelovanje
Potrjen nov Upravni odbor Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot in nadaljnje sodelovanje