Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Maj 2023 | Praznovanje biotske raznovrstnosti naše geografsko izjemno raznolike dežele

V Sloveniji zavarovana območja skupaj prekrivajo 14 % površine. Med zavarovanimi območji imamo en narodni park, tri regijske in 47 krajinskih parkov, ki sodijo med širša zavarovana območja, ter en strogi naravni rezervat, 56 naravnih rezervatov, 1161 naravnih spomenikov ter 114 spomenikov oblikovane narave, ki sodijo med ožja zavarovana območja. Na varovanih območjih varujemo rastline, živali in njihove življenjske prostore. V teh območjih lahko doživimo razkošje biotske raznovrstnosti naše geografsko izjemno raznolike dežele. Zavarovana območja so upravljana tako, da so doživetja v njih prijazna do narave in pristna za obiskovalce. V maju obeležujemo kar štiri pomembne dneve, posvečene ohranjanju narave: Svetovni dan čeber (20. maj), Evropski dan Nature 2000 (21. maj), Mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in Evropski dan parkov (24. maj).

Območja Natura 2000 in krajinski parki ob reki Dravi

  • Dravograjsko jezero
  • Ptujsko jezero
  • Ormoško jezero
  • Krajinski park Drava
  • Krajinski park Kamenščak – Hrastovec
  • Krajinski park Mariborsko jezero in edinstveni otok na Dravi
  • Krajinski park Šturmovec
  • Naravni rezervat Ormoške lagune

21. maj: Evropski dan nature 2000 – „Praznujte Dan nature 2000: pojdite ven in odkrijte eno od naših varovanih območij“

V vseh državah članicah Evropske unije 21. maja obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu. Na ta dan sta bila 21. maja 1992 sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Slednja je skupaj z Direktivo o pticah postala podlaga za evropsko mrežo varovanih območij Natura 2000.

Natura 2000 je evropska družbena zaveza, da bomo varovali naravo. V tem letu evropski dan Nature 2000 obeležujemo desetič. Letošnja vodilna misel »Praznujte dan Nature 2000: pojdite ven in odkrijte eno od naših varovanih območij«, nas vabi da odkrivamo izjemne naravne danosti Slovenije, in sicer tudi z obiskom enega od naših varovanih območij.

22. maj: Mednarodni dan biotske raznovrstnosti 2023 -obnovimo biotsko raznovrstnost

V Sloveniji k ohranjanju in izboljšanju stanja vrst in življenjskih okolij prispevamo s številnimi projekti, ki so sofinancirani s strani EU, Evropskega gospodarskega prostora in nacionalnih sredstev. Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Omrežje Natura 2000 sestavlja prek 27.000 območij, v Sloveniji jih imamo 354, ob Dravi jih najdemo 8.

24. maj: Evropski dan parkov 2023:»Gradimo na naših koreninah« ter ustanovitev novega krajinskega parka

Evropski dan parkov je spominski dan za zavarovana območja po Evropi, ki ga je leta 1999 uvedla zveza EUROPARC, da bi poudarila pomen zavarovanih območij po vsej Evropi. Naravni parki, ki so v našem Zakonu o ohranjanju narave opredeljeni kot širša zavarovana območja, so narodni, regijski in krajinski parki. Zavarovala jih je država, občine ali država in občina skupaj, v njih pa veljajo posebni varstveni režimi in prepovedi.

Naj bo to žival, rastlina ali neživa narava, večino želimo ohraniti tam, kjer je. Zato varujemo njihove življenjske prostore, saj so ti ključni za njihovo preživetje tudi v prihodnosti. Letos je vodilna misel dneva »Gradimo na naših koreninah«, zato vabimo vse, da raziščete naravno in kulturno dediščino, ki se varuje na teh območjih.

Maj 2023 | Praznovanje biotske raznovrstnosti naše geografsko izjemno raznolike dežele
Maj 2023 | Praznovanje biotske raznovrstnosti naše geografsko izjemno raznolike dežele
Maj 2023 | Praznovanje biotske raznovrstnosti naše geografsko izjemno raznolike dežele
Maj 2023 | Praznovanje biotske raznovrstnosti naše geografsko izjemno raznolike dežele