Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Razvojna konferenca o koroški železniški progi

V sredo, 19. 4. 2023 je na Koroškem potekala razvojna konferenca o koroški železniški progi. Železniška proga Maribor-Prevalje-Pliberk-Celovec predstavlja pomembno prometno povezavo med Koroško in Podravsko regijo, kot tudi med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.

Osrednje dogajanje s posvetom je potekalo v Ravnah na Koroškem, družabni del, ki je vključeval vožnjo z novo garnituro Slovenskih železnic in kulinarično-sejemsko dogajanje, pa v Vuzenici.

Skupaj s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, Slovenskih železnic, župani, predstavniki lokalnega gospodarstva in drugimi ključnimi deležniki smo iskali odgovore na vprašanje, ali se dovolj zavedamo pomena in potenciala koroške proge ob dejstvu, da študija Evropske komisije iz leta 2018 to progo uvršča med 50 najbolj perspektivnih čezmejnih železniških prog.

Preberite več o Sobotnem kolesarskem vlaku, ki je rezultat dobrega sodelovanja med Slovenskimi železnicami, Direkcijo RS za Infrastrukturo, RRA Koroška d.o.o. in RRA Podravje - Maribor. Kolesarski vlak vam lahko olajša kolesarsko odkrivanje. S kolesom na vlak in hop na Dravsko kolesarsko pot

Ključne ugotovitve:

  • Število potnikov na Koroškem narašča nekoliko počasneje.
  • Celoten vozni park na koroški progi bi lahko zamenjali v letu 2025.
  • V 1. fazi bo večina naložb izvedenih na relaciji med Mariborom in Rušami.
  • Na Koroškem bodo do leta 2030 nadgrajena vsa postajališča, uvedeno daljinsko vodenje prometa, vzpostavljeni zunaj nivojski dostopi, urejeni nivojski prehodi in križanja cest z železnico.
  • Medkrajevne avtobusne linije in železniški prometi si ne smejo konkurirati.
  • Potniški promet potrebuje sodobne mobilnostne rešitve (kolesarnice na postajah, sodoben »ticketing« sistem, parkirišča, informiranje).
  • Načrtovani so regionalni vlaki z manj postanki in krajšimi časi voženj (Prevalje – Maribor: 70-75 minut).
  • Potencial za razvoj železnice predstavlja tudi predstavlja tudi razvoja gospodarstva v smislu tovornega prometa.
  • Potrebno je nadaljevati z aktivnostmi, kot je Sobotni kolesarski vlak, ki poudarjajo turistični vidik panoge v povezavi s kolesarskimi potmi (Dravska kolesarska pot – Drava Bike, Štrekna).

Vir: Povzeto po RRA Koroška | Foto: RRA Koroška, RRA Podravje - Maribor, Večer, Občina Podvelka

Razvojna konferenca o koroški železniški progi
Razvojna konferenca o koroški železniški progi
Razvojna konferenca o koroški železniški progi
Razvojna konferenca o koroški železniški progi
Razvojna konferenca o koroški železniški progi
Razvojna konferenca o koroški železniški progi
Razvojna konferenca o koroški železniški progi
Razvojna konferenca o koroški železniški progi