Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Potrjeno nadaljnje dvoletno sodelovanje in koordiniranje Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot, sestavljeno iz 23 institucij tako nadaljuje skupno sodelovanje v uspešni zgodbi, ki jo v naslednjih letih razširja tudi na druga področja in tako sledi zastavljenemu cilju in celovitemu upravljanju območja reke Drave. Člani partnerstva so bili na skupščini seznanjeni z izvedenimi aktivnostmi v letu 2021 vezanimi na infrastrukturo ter promocijo in trženje kolesarskega produkta Drava Bike.

V Partnerstvu je združenih 18 občin, ob RRA Podravje – Maribor so vključeni tudi ZRS Bistra Ptuj, RRA Koroška d.o.o. ter Zavod za turizem Maribor. Z letom 2018 se je Partnerstvu priključila tudi Direkcija RS za infrastrukturo, saj Dravska kolesarska pot predstavlja eno od pomembnejših državnih kolesarskih povezav v Sloveniji.

V letu 2021 je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) skupaj z občinami zgradila cca. 8 km novih kolesarskih poti ter označila 15 km nove kolesarske povezave:

• Muta – podvoz s kolesarsko potjo (1,5 km),

• Radlje ob Dravi – Vodni park (1,5 km),

• označitev kolesarske povezave na relaciji Trbonje – Muta – Radlje ob Dravi – Vuhred (15 km),

• HE Vuhred (300 m),

• HE Fala (150 m),

• Bistrica ob Dravi – Limbuš (2 km),

• Melje (1 km),

• Dogoše (2 km).

Člani partnerstva so bili na skupščini seznanjeni tudi z implementacijo urbane opreme. Grafična podoba Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem bazira na logotipu »DravaBike« in v skladu s tem je vzpostavljen koncept počivališč. Počivališče je namenjeno relaksaciji, počitku in uživanju v naravi. To je tudi namen nove kolesarske poti. S kombinacijo lesa oz. desk smo želeli prikazati povezavo s splavarjenjem in splavi, ki so bili na Dravi v preteklosti glavni prepoznavni element. Nova počivališča so zasnovana iz več elementov, ki omogočajo prilagajanje postavitve in opremljenosti počivališča glede na lokacijo, potrebe in prostor, ki je na voljo. Lahko so pokrita ali brez strehe.

V sklopu projekta Naša Drava so občine uredile 15 novih kolesarskih počivališč Drava Bike. Štiri nova počivališča je v sklopu izgradnje kolesarske poti na relaciji Ruše – Limbuš uredila DRSI. Prvo počivališče je bilo postavljeno v Občini Lovrenc na Pohorju, financirano iz občinskega proračuna.

Na celotni trasi Dravske kolesarske poti že stojijo informacijske table Drava Bike, ki prikazujejo celotno traso in posamezne etape. V letošnjem letu je bilo postavljenih tudi 10 občinskih tabel Drava Bike, ki so jih v sklopu projekta Naša Drava uredile občine. Aktivnosti projekta Naša Drava so financirane iz EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3.

V sklopu izgradnje kolesarske poti na relaciji Ruše – Limbuš je DRSI postavila že drugi števec za kolesarje na Dravski kolesarski poti.

Aktivnosti promocije Dravske kolesarske poti so usmerjene v predstavitve na raznih dogodkih, posvetih in sejmih v Sloveniji in tujini, organizirani so bili kolesarski izleti po trasi Dravske kolesarske poti in študijske ture za novinarje. Kolesarjem so vse informacije na voljo na spletnem portalu Drava Bike ter socialnih omrežjih (Facebook in Instagram Drava Bike). V tem letu je bila izdelana in predstavljena nova brošura – zloženka, kot tudi nov promocijski video z letalskimi posnetki, ki prikazuje vso mogočnost in veličastnost reke Drave - Veličastna reka Drava. Vseskozi se v Drava Bike vključujejo novi ponudniki ob Dravski kolesarski poti, ki tvorijo pomemben del ponudbe ob Dravski kolesarski poti.

Kolesarji iz Slovenije in tujine lahko že nekaj časa odkrivajo čudovite kotičke in zanimivosti ob Dravski kolesarski poti in kolesarijo po trasi, ki je v celoti označena, v zadnjih letih pa potekajo tudi številna gradbena dela, da bi bila kolesarska pot kar najhitreje dokončana. V zadnjih 5 letih je bilo skupaj preurejenih ali na novo zgrajenih več kot 60 km kolesarske povezave v Sloveniji, kar predstavlja slabo polovico celotne 145 km dolge povezave. Gradnja celotne kolesarske poti je ocenjena na več kot 20 milijonov evrov, zaključila bi se lahko v naslednjih 5 letih.

Partnerstvo je potrdilo predlog razširitve aktivnosti na plovnost in urejanje regijskega parka in s tem še bolj celovitega razvoja celotnega območja reke Drave. Ob tem smo v partnerstvo sprejeli občini Zavrč in Cirkulane, ki sta izkazali interes po skupnem sodelovanju na razvojnih projektih reke Drave.

Poročilo o izvedenih aktivnostih na projektu v letu 2021.

Potrjeno nadaljnje dvoletno sodelovanje in koordiniranje Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot
Potrjeno nadaljnje dvoletno sodelovanje in koordiniranje Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot
Potrjeno nadaljnje dvoletno sodelovanje in koordiniranje Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot