Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica Gradnja

Prehod preko HE Fala je zaprt za avtomobile. Možen prehod za kolesarje in pešce.

Iz Dravskih elektrarn Maribor sporočajo o zaprtju prehoda preko hidroelektrarne Fala v času rekonstrukcije mostu čez reko Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami od 31. maja 2021 do jeseni 2022.

Direkcija za infrastrukturo redno spremlja stanje premostitvenih objektov na državnih cestah in v skladu z njihovim stanjem načrtuje sanacijo. Za most čez Dravo, ki se nahaja na regionalni cesti Ruše–Selnica ob Dravi pa je v sklopu rekonstrukcije mostu načrtovana še razširitev s pločnikom na eni strani in na drugi strani z dvosmerno kolesarsko stezo, ki bo del Dravske kolesarske poti. Taka razširitev pa vpliva na statični sistem objekta, kar pomeni, da gre za zelo zahteven projekt. Iz tega razloga bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni 2022.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se kot upravljalec cest zaveda, da je ta most pomembna povezava tako za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, kot za širše območje, zato si je prizadevala za optimalno rešitev glede spremembe prometnega režima v času rekonstrukcije mostu. Preučenih je bilo več variant. Ena izmed njih je bila tudi varianta vodenja prometa preko začasnega montažnega jeklenega mostu, ki pa se je izkazala kot neizvedljiva. Tudi varianta obvoza preko Falske pečine se je izkazala za manj primerno, saj so na tem odseku cestni elementi manj ugodni, potovalna hitrost je manjša, pretočnost prometa pa slabša.

Prav tako se je po skrbni proučitvi pogojev izkazalo, da je tudi varianta preko objekta hidroelektrarna Fala – cesta je opredeljena kot servisna pot in ne izpolnjuje tehničnih in varnostnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za prometno obremenitev – neustrezna iz vsaj štirih vidikov:

- Križanje z železniško progo je nezavarovano in povsem neprimerno za prevoz šolarjev in drugih občanov.

- Območje hidroelektrarne Fala je servisna cesta in je pogojno prevozna na lastno odgovornost ter predstavlja nevarnost trka v tehnološka postrojenja (delovne stroje) elektrarne.

- Težavno vključevanje in slaba preglednost ob priključku na glavno cesto G1-1.

- Neustrezna širina, tehnični elementi in ustroj poti.

Na osnovi navedenega, predvsem pa v skrbi za varnost, tako zaposlenih na elektrarni, kot vseh potencialnih udeležencev prometa, je bila z vso odgovornostjo sprejeta odločitev, da bo prehod preko hidroelektrarne Fala v času rekonstrukcije mostu čez reko Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami zaprt za ves motorni promet kot tudi za kolesarje in pešce.

Prehod preko HE Fala je zaprt za avtomobile. Možen prehod za kolesarje in pešce.
Prehod preko HE Fala je zaprt za avtomobile. Možen prehod za kolesarje in pešce.