Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike

Gradimo za vas

Projekt izgradnje nove Dravske kolesarske poti

Projekt nove DKP predvideva ureditev kolesarjem prijazne kolesarske poti, ki je v čim večji meri umeščena v bližino reke Drave. Projekt predvideva izkoristek vseh 25 kilometrov že zgrajenih kolesarskih poti, v 64 kilometrih poteka po preurejenih poljskih, gozdnih in servisnih poteh, v 40 kilometrih je načrtovana kot novogradnja in na le 23 kilometrih je Dravska kolesarska pot predvidna po manj obremenjenih lokalnih cestah. Skupna dolžina kolesarske poti je cca. 150 km. Ocena izgradnje kolesarske poti je 30 milijonov evrov.

Končna trasa nove Dravske kolesarske poti bo lahko v posamezni delih drugačna kot jo prikazuje video prelet.

V letu 2020 je DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo) izdelala projektno dokumentacijo na 11 odsekih, v skupni dolžini skoraj 100 km. V letu 2021 se načrtuje priprava dokumentacije na najbolj zahtevnem odseku v občini Lovrenc na Pohorju in Ormožu. Od leta 2018 se je pričelo z gradnjo novih odsekov Dravske kolesarske poti v občinah Muta, Radlje ob Dravi, Maribor in Ruše (skupna dolžina cca. 10 km). Novi odseki so bili vzpostavljeni tudi v občini Selnica ob Dravi, Ptuj in Središče ob Dravi (skupna dolžina cca. 15 km).

Občine Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina in Ptuj so v letu 2018 za kolesarje uredile cca. 20 km novih poti v makadamu ob reki Dravi, DRSI pa je zagotovila označitve na Dravski kolesarski poti novi etapi med Mariborom in Ptujem v dolžini 30 km. Do konca kolesarske sezone 2020 načrtujemo postavitev novih informacijskih tabel ob kolesarski poti in postavitev novih počivališč za kolesarje, ki bodo imele enako celostno podobo ob celotni kolesarski poti.

Skupaj je bilo v zadnjih 4 letih na novo urejenih in označenih več kot 60 km Dravske kolesarske poti v Sloveniji. Načrtovano je, da bi vsako leto DRSI v sodelovanju z občinami uredile nadaljnjih cca. 10 km novih odsekov kolesarskih poti.

Med prioritetnimi odseki je odsek Podvelka–Fala, ki je trenutno za kolesarje najbolj zahteven. Dravska kolesarska pot kot ločena kolesarska pot dokončana predvidoma do leta 2025.

Kolesarska počivališča in informacijske table

Drava Bike


Z razvojem ideje o novi Dravski kolesarski poti, se je razvila tudi nova grafična podoba Dravske kolesarske poti ter zastavil celosten razvoj produkta in izgradnja nove kolesarske infrastrukture. Grafična podoba Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem bazira na logotipu »DravaBike«. Na podlagi tega smo razvili tudi nov koncept počivališč za kolesarje, ki na ključnih mestih izpostavlja ta logotip. Smernice za opremo in postavitev nam tako omogočajo, da sledimo zastavljenemu konceptu.

Koncept počivališča je, da je namenjen relaksaciji, počitku in uživanju v naravi. To je tudi namen nove kolesarske poti. S kombinacijo lesa oz. desk smo želeli prikazati povezavo s splavarjenjem in splavi, ki so bili na Dravi v preteklosti glavni prepoznavni element.

Nova počivališča so zasnovana iz več elementov, ki omogočajo prilagajanje postavitve in opremljenosti počivališča glede na lokacijo, potrebe in prostor, ki je na voljo. Lahko so pokrita ali brez strehe.

S počivališči »DravaBike« sledimo avstrijskemu konceptu počivališč, ki smo ga nekoliko nadgradili in mu dodali slovenski pečat z logotipom DravaBike. Elementi omogočajo, da se lahko počivališče prilagaja potrebam posamezne lokacije in se vizualno vklapljajo tako v naravno kot bolj urbano okolje.

Pokrito kolesarsko počivališče »DravaBike« je sestavljeno iz enakih elementov kot nepokrito počivališče, le da ima dodano streho in zadnjo stranico. Ta stranica se lahko uporabi tudi za dodajanje informacijskih tabel. Pokrito kolesarsko počivališče vsebuje poleg strehe še stojala za kolo, klop in mizo. V bližini pokritega počivališče se umesti tudi koš »DravaBike«.

Ob počivališčih se lahko postavijo tudi informacijske table »DravaBike«, ki imajo lesene stebre ter jekleno vpetje z logotipom DravaBike.

Smernice za opremo in postavitev počivališč na Dravski kolesarski poti so bile izdelane na RRA Koroška, v letu 2018. V projektni skupini sta sodelovala Uroš Rozman in Aleš Rupreht.

Ob počivališčih se lahko postavijo tudi informacijske table »DravaBike«, ki imajo lesene stebre ter jekleno vpetje z logotipom DravaBike. Uporabljamo lahko 2 tipa informacijskih tabel. Na tabli se tako lahko prikazuje celotna etapa kolesarske poti ali zgolj odsek v posamezni občini. Podrobna navodila za oblikovanje informacijskih tabel »DravaBike« so predstavljena v Smernicah za oblikovanje in postavitev informacijskih tabel »DravaBike«.

Smernice za opremo in postavitev počivališč na Dravski kolesarski poti so bile izdelane na RRA Koroška, v letu 2018. V projektni skupini sta sodelovala Uroš Rozman in Aleš Rupreht.

Novica Gradnja

Gradnja kolesarske poti v občini Ruše

V Občini Ruše je Direkcija RS za infrastrukturo pričela z gradnjo 4,5 km dolge kolesarske poti med Mariborom in Rušami kot del Dravske kolesarske poti.

Novica Gradnja

Obnova usmerjevalnih tabel

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je konec leta 2017 zamenjala usmerjevalne table na Dravski kolesarski poti v Sloveniji na dolžini 145 km med Avstrijsko in Hrvaško mejo. Skupaj je bilo zamenjanih ali na novo postavljenih več kot 400 usmerjevalnih tabel, s čimer je na Dravski kolesarski poti zagotovljeno kvalitetno vodenje kolesarjev.

1 2 3