Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

20 let Dravske kolesarske poti

26. junija 2002, je bil v Lienzu podpisan dokument – EU-Projekt ''Drauradweg'' / Dravska kolesarska pot.

Podpisniki so bili enotni v prizadevanjih, da se obsežno omrežje kolesarskih poti v deželah obravnava, zgradi in propagira kot celota.

Predstavniki dežel Štajerske, Slovenije, Furlanije - Julijske Krajine, Koroške, Vzhodne Tirolske, Južne Tirolske in Belluna, so tistega dne naredili prvi korak. Dogovorili so se o izgradnji Dravske kolesarske poti - od izvira Drave na Toblaškem polju / Dobbiaco do Maribora in naprej do Hrvaške, do sotočja reke Drave in Mure. Poteka naj neprekinjeno ter naj bo vzorno zgrajena in opremljena.

Udeležene države, regije in občine so prisegle, da se bodo medsebojno in po svojih močeh podpirale ter v duhu dobrega sosedstva ukrenile vse potrebno, da bi to skupno namero uresničile kot zgleden evropski model.Danes, 20 let kasneje, Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepotah in kulturni raznolikosti za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi. Dravska kolesarska pot v Avstriji je zaradi urejenosti, varnosti in dostopnosti certificirana s 5 zvezdicami za kakovost, najvišjim kakovostnim priznanjem iz Nemčije, ki ga podeljuje kolesarski klub ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club). Je ena izmed 4 kolesarskih poti v Evropi s 5 zvezdicami. Letno jo prekolesari cca 200.000 kolesarjev, od tega je 60% daljinskih kolesarjev, 30 % lokalnih in 10 % dnevnih etapnih kolesarjev.

V Sloveniji se pomena Dravske kolesarske poti zelo zavedamo, zato je skozi to obdobje bilo tudi na slovenski strani zaznati določene aktivnosti v preteklosti, pa vendarle lahko v Sloveniji govorimo o novem projektu Dravske kolesarske poti v zadnjih desetih letih.

Kdaj in kako se je začel projekt nove Dravske kolesarske poti (DKP)?

V letu 2012 bil organiziran posvet Daljinske kolesarske poti – priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije, ki je potekal v Mariboru. Eden od rezultatov posveta je bil podpis pisma o nameri po sodelovanju pri vzpostavitvi integralnega turističnega produkta Dravska kolesarska pot – podpisale so ga direktorice in direktorji treh regionalnih razvojnih agencij ter županje in župani 21. občin. S pismoma podpore sta produkt podprla tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter posebej Direktorat za turizem in internacionalizacijo.

Prizadevanja so bila nadgrajena v letu 2014, ko je Uroš Rozman, danes direktor RRA Podravje - Maribor, izdelal magistrsko nalogo »Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi" za katero je prejel tudi Univerzitetno Prešernovo nagrado. S celovitim načrtovanjem in upoštevanjem že obstoječe infrastrukture ter javnih, gozdnih in poljskih poti je v delu prikazal učinkovitejši, hitrejši in predvsem finančno ugodnejši način umeščanja daljinskih kolesarskih poti. Na osnovi te naloge se je vzpostavilo sodelovanje med lokalnimi, regionalnim in nacionalnimi deležniki, znotraj Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot

Cilj projekta je dokončna določitev trase Dravske kolesarske poti v 21 občinah ter izvedba vseh aktivnosti od pričetka podrobnega projektiranja do same izvedbe kolesarske poti. Priprava skupnega projekta zajema izdelavo DIIP (vključitev v NRP DRSI), pripravo potrebne projektne dokumentacije, dogovor o odkupu/služnosti na parcelah ter ureditev kolesarske povezave. Projekt postavlja temelje za učinkovito črpanje sredstev iz različnih virov. Nova trasa kolesarske poti bo atraktivna in v večji meri ločena od ostalega prometa, s čimer se bo povečalo število kolesarjev, kar bo imelo pozitiven vpliv na turizem v obdravskih občinah. Ob kolesarski poti je predvidena ureditev enotnih počivališč ter informacijskih tabel. Skupna dolžina kolesarske poti v Sloveniji je 145 km, od tega je bilo od začetka projekta urejenih več kot 60 km nove trase. Skupna vrednost celotne investicije je ocenjena na 30 milijonov evrov, s strani občin in Direkcije RS za infrastrukturo je finančni vložek v zadnjem obdobju znašal več kot 5 milijonov evrov.

Kakšen je projekt nove DKP?

Projekt nove DKP predvideva ureditev kolesarjem prijazne kolesarske poti, ki je v čim večji meri umeščena v bližino reke Drave. Projekt predvideva izkoristek vseh 25 kilometrov že zgrajenih kolesarskih poti, v 64 kilometrih poteka po preurejenih poljskih, gozdnih in servisnih poteh, v 40 kilometrih je načrtovana kot novogradnja in na le 23 kilometrih je Dravska kolesarska pot predvidna po manj obremenjenih lokalnih cestah. Skupna dolžina kolesarske poti je 150 km. Ocena izgradnje kolesarske poti je 30 milijonov evrov.

https://dravabike.si/gradimo-za-vas

Kakšna je vloga občin pri promociji in izgradnji DKP?

Projekt izgradnje DKP je prevzela Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) ob koordinaciji RRA Podravje - Maribor in s sodelovanjem vseh občin. Občine finančno podpirajo vlogo RRA Podravje - Maribor kot koordinatorja projekta. Strošek izgradnje in projektiranja kolesarske poti pa bo večji del prevzela DRSI. Zadnje poročilo o vseh izvedenih aktivnostih je na ogled tukaj: https://dravabike.si/novice/skupscina-partnerstva-za-dkp

Kako ocenjujete potenciale DKP, v katero smer bi se naj razvijala?

Ocenjujemo, da je DKP v določenih odsekih že postala kakovostno primerljiva z avstrijskim delom DKP in naš cilj je prav tako prejeti znak 5 zvezdic kakovosti ADFC. Ocenjujemo, da bo po celoviti izgradnji letno privabila 100.000 kolesarjev. Že sedaj je pomemben gradnik turizma ob reki Dravi in glavna napajalna žila turističnih kolesarjev na tem območju. Iz nje tako že usmerjamo na lokalne krožne kolesarske poti po katerih bodo raziskali širšo okolico reke Drave na celotnem območju (Štrekna, Eurovelo 9, Bike Jeruzalem ipd.).

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot

V letu 2016 se je vzpostavilo Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot. Namen partnerstva je predvsem boljše povezovanje občin ob reki Dravi pri realizaciji projekta Dravske kolesarske poti, boljše sodelovanje z ostalimi deležniki (npr. ponudniki storitev) ter močnejše in enotnejše nastopanje do državnih inštitucij, ki so vezane na projekt. Predsednik partnerstva je Leo Kremžar. Vodja projekta je Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor.

Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot je ob začetku tvorilo 18 občin (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše, Mestna občina Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Hajdina, Mestna občina Ptuj, Markovci, Gorišnica, Ormož, Središče ob Dravi), 3 razvojne agencije (RRA Koroška d.o.o., RRA Podravje - Maribor, Znanstveno-raziskovalni središče Bistra Ptuj) in Zavod za turizem Maribor.

Z letom 2018 se je Partnerstvu priključila tudi Direkcija RS za infrastrukturo, saj Dravska kolesarska pot predstavlja eno od pomembnejših državnih kolesarskih povezav v Sloveniji.

Koncem leta 2021 je Partnerstvo potrdilo predlog razširitve aktivnosti na plovnost in urejanje regijskega parka in s tem še bolj celovitega razvoja celotnega območja reke Drave. Partnerstvo smo tako razširili še na občine Zavrč, Cirkulane in Videm, ki so izkazale interes po skupnem sodelovanju na razvojnih projektih reke Drave.

Kako je s ponudbo (gostincev, prenočitev ...) ob DKP?

Na področju reke Drave v Sloveniji in na Hrvaškem smo se odločili, da v kombinaciji z Drauradweg Wirte povabimo k sodelovanju naše večje turistične partnerje, ki vidijo kolesarjenje kot dolgoročno zanimiv turistični produkt. Avstrijsko združenje ponudnikov ob dravski kolesarski poti, Drauradwegwirte, je ravno v teh dneh praznovalo svojo 15. obletnico obstoja. Vzporedno s tem pa imamo v Sloveniji vzpostavljen inkubator Drava Bike, ki danes vključuje 91 ponudnikov ob Dravski kolesarski poti v Sloveniji in na Hrvaškem. V sektorju za turizem na RRA Podravje - Maribor tako skrbimo za promocijo in trženje produkta Drava Bike, izobraževanje deležnikov, promocijo poti in informiranost v krajih ob Dravi. Pomembno je, da dolgoročno zagotavljamo ponudbo, ki jo kolesarski gost pričakuje in je standardizirana predvsem na avstrijskem področju, ki nam je dober in uveljavljen primer iz prakse. Vsak izmed ponudnikov se bo trudil, da bo gostove želje zadovoljil in težil k temu, da se kolesarski gost še kdaj vrne v naše kraje.

Turistični ponudniki, ki so do približno pet kilometrov oddaljeni od trase DKP so naši dolgoročni partnerji. Kolesarju ni problem narediti nekaj dodatnih kilometrov do nastanitvenega objekta ali gastronomske ponudbe. Pomembno je, da dobi kolesar celostno informacijo o zanj pomembnih lokacijah. Pomembno je, da ponudniki upoštevajo potrebe in želje daljinskih kolesarjev in da s svojimi storitvami zagotavljajo minimalne standarde (varno shranjevanje koles, enodnevne nočitve,…) in to z našimi partnerji tudi zagotavljamo.

Dravska kolesarska pot – Drava Bike ponuja doživetje za vsakim zavojem

Dravska kolesarska pot velja po naravnih lepotah in kulturni raznolikosti za eno najlepših kolesarskih poti v Evropi. Reka Drava se vije skozi 4 države (Italija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška) in je dolga približno 710 km. Ob njej vodi istoimenska kolesarska pot, ki se začne v neposredni bližini izvira reke Drave na Toblaškem polju (Toblach) v Italiji. Nato se nadaljuje po avstrijski Koroški (Kärnten), Sloveniji in po svojih 510 km doseže sotočje reke Mure in Drave na Hrvaškem, do koder je tudi označena in urejena.V Sloveniji in na Hrvaškem je pot razdeljena na 6 etap v skupni dolžini cca. 210 km, ki so dolge med 30 in 50 km. V šestih etapah oz. dneh je primerna za družine in kolesarje uživače, ki ob svojih kolesarskih podvigih zelo radi obiščejo najlepše kotičke, začutijo utrip mest, ki jih obiščejo in v katerih nočijo ter obenem razvajajo svoje brbončice in se prepuščajo doživetjem, ki jih le-ta ponujajo. Med drugim se tako srečajo s splavarjenjem, veslanjem, kopanjem, izpiranjem zlata, naravnimi znamenitostmi in kulturno ponudbo mest in krajev ob poti. Dravsko kolesarsko pot v Sloveniji in na Hrvaškem komuniciramo pod skupnim brandom DRAVA BIKE.

Počivališča in info table Drava Bike

Grafična podoba Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem bazira na logotipu »DravaBike« in v skladu s tem je vzpostavljen koncept počivališč. Počivališče je namenjeno relaksaciji, počitku in uživanju v naravi. To je tudi namen nove kolesarske poti. S kombinacijo lesa oz. desk smo želeli prikazati povezavo s splavarjenjem in splavi, ki so bili na Dravi v preteklosti glavni prepoznavni element. Nova počivališča so zasnovana iz več elementov, ki omogočajo prilagajanje postavitve in opremljenosti počivališča glede na lokacijo, potrebe in prostor, ki je na voljo. Lahko so pokrita ali brez strehe. Prvo kolesarsko počivališče smo postavili na Lovrencu na Pohorju aprila 2021, danes jih najdete na 20 lokacijah: https://dravabike.si/novice/kolesarska-po%C4%8Divali%C5%A1%C4%8Da-na-dravski-kolesarski-poti-drava-bikeVzdolž celotne trase Dravske kolesarske poti je postavljenih 27 informacijskih tabel z vsemi potrebnimi informacijami, kulturnimi in naravnimi znamenitostmi ter seveda vsemi vključenimi ponudniki v Drava Bike. Gre za 5 etapnih tabel, ki prikazujejo etape Dravograd - Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi - Maribor, Maribor - Ptuj, Ptuj - Ormož, Ormož - Varaždin ter table s celotnim prikazom Dravske kolesarske poti v Sloveniji. Table stojijo na različnih lokacijah ob trasi na ključnih mestih, kjer kolesarjem nudijo vse potrebne informacije. V lanskem letu je bilo postavljenih tudi 10 občinskih tabel Drava Bike.

Aktivnosti promocije Dravske kolesarske poti

So usmerjene v predstavitve na raznih dogodkih, posvetih in sejmih v Sloveniji in tujini, organizacijo kolesarskih izletov po trasi Dravske kolesarske poti, in dogodkov in študijskih tur za novinarje. Kolesarjem so vse informacije na voljo na spletnem portalu Drava Bike ter socialnih omrežjih (Facebook in Instagram Drava Bike). Nenehno skrbimo tudi za nov promocijski material in video posnetke.

I: www.dravabike.si

FB: www.facebook.com/dravabike

IG: www.instagram.com/drava_bike

YT: https://www.youtube.com/channel/UC_woXvc-2fkJHfyNF1vudKg

S kolesom na vlak

Vlak je odlična opcija, da se na svoje izbrano izhodišče odpravimo trajnostno in okolju prijazno. Povezava do Dravograda, kot začetka odkrivanja lepot poti v Sloveniji, je odlično izhodišče, da se odpravimo po vseh šestih etapah kolesarske poti Drava Bike. Zato s partnerji skrbimo tudi za tovrstno ponudbo. https://dravabike.si/novice/poletni-sobotni-kolesarski-vlak-na-koro%C5%A1ki-progi-2 in https://dravabike.si/informacije/vozni-red.Zavijte na Dravsko kolesarsko pot!

20 let Dravske kolesarske poti
20 let Dravske kolesarske poti
20 let Dravske kolesarske poti
20 let Dravske kolesarske poti
20 let Dravske kolesarske poti