Preskoči na glavno vsebino
Drava Bike
Novica

Predstavitev projekta NAŠA DRAVA

PROJEKT »NAŠA DRAVA«

V čudovitem ambientu reke Drave na krajši vožnji na tradicionalnem splavu so na današnji novinarski konferenci partnerji projekta NAŠA DRAVA predstavili aktivnosti, cilje in namen projekta. Reka Drava kot naravni biser povezuje štiri države, predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev, ki ga je moč smiselno vključiti v različne oblike razvoja območja, od razvoja športno turistične in kulturne ponudbe na reki do naravovarstvenega turizma. Te potenciale je prepoznalo 45 partnerjev v mednarodnem projektu Naša Drava.

Deset Lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz Slovenije in Hrvaške želi v okviru projekta Naša Drava nadgraditi vsebine na kolesarski poti, razširiti ponudbo športnih aktivnosti na in ob reki Dravi, vzpostaviti idejno zasnovo za mreže vstopno izstopnih mest na strugi, izdelati projektno dokumentacijo za vodno vlečnico, razviti e-mobilnost in sistem izposoje e-koles ob reki Dravi, obuditi izpiranje zlata, splavarstvo, glažutrastvo in še mnogo več. Razvoj in oplemenitenje potencialov v produkte pa ustvarja tudi pogoje za nova delovna mesta, tako imenovana zelena delovna mesta.

Partnerji projekta, ki so: LAS Bogastvo podeželja, TOTI LAS, LAS Lastovica, LAS Ovtar, LAS Mislinjske in Dravske doline, LAS Drava, LAS Haloze, LAS UE Ormož, LAG Međimurski doli i bregi, LAG Mura Drava in ostali partnerji, so danes v Koblarjevem zalivu na novinarski konferenci projekta Naša Drava ob vožnji na tradicionalnem splavu predstavili partnerstvo, aktivnosti, cilje in rezultate projekta.

Projekt, ki ga delno sofinancira EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu ukrepa 19.3, predstavlja inovativen celosten pristop k predstavitvi naravne in kulturne dediščine, ki se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi. Partnerji projekta želijo povezano in z roko v roki obogatiti dogajanje na in ob reki ob upoštevanju naravovarstvenih standardov. Razširiti želijo obstoječo različno ponudbo, spodbuditi razvoj novih inovativnih produktov, oblikovati turistično športni produkt, 5-zvezdično doživetje, ki bo dostopno vsem in bo pritegnilo vedno nove obiskovalce in tako vzpostaviti tudi trajnost projekta.

Projekt se bo izvajal do septembra 2022. Predvidena skupna vrednost projekta vseh partnerjev znaša 914.872,55 €, od tega je nepovratnih sredstev predvidenih 671.404,38 €.

Podžupan Mestne občine Maribor, dr. Samo Peter Medved je izpostavil slednje: »Človeštvo je že od nekdaj tesno povezano z vodo, ki je ljudem predstavljala vir življenja in transportno pot, danes tudi vir energije. Ljudje so nekoč živeli od reke in z reko. Želja Mestne občine Maribor je, da reki vrnemo življenje in izkoristimo njene naravne potenciale. Prizadevamo si, da bo mesto povezano z reko za boljše življenje vseh prebivalcev mesta. Obvodni prostor Dravske promenade je izjemno raznolik, sega od naravnega zavarovanega območja edinstvenega, rečnega, Mariborskega otoka, do predelov industrijske dediščine v Melju. Prav ta raznolikost je obenem tudi njegovo bogastvo in priložnost. Revitaliziramo nabrežje reke Drave s pomembnimi projekti. Ustvarjamo prostor, ki bo urejen za pešce in kolesarje. Naše osnovno izhodišče za načrtovanje ob reki je povezovanje raznolikih urbanih struktur in dejavnosti na obeh straneh Drave. Ustvarjamo javni prostor, v katerem bodo prebivalci in obiskovalci sočasno doživljali zgodovino in sodobno kulturo. Obudili bomo tradicije na reki: splavarjenje in rance. Hvala partnerjem projekta »Naša Drava« in vsem ostalim, ki se zavzemate za nadgradnjo številnih aktivnosti na in ob reki Dravi. Močno podpiramo vaša zavzemanja, saj bomo le tako še naprej skupaj skrbeli za boljši Maribor.«

Uroš Rozman, direktor Mariborske razvojne agencije je povedal: »Mariborska razvojna agencija je z obstoječimi projekti močno vpeta v razvoj reke Drave v Sloveniji, saj koordinira projekt plovnosti reke Drave med HE Fala in Meljem, ureditev Dravske promenade v Mariboru, Dravsko kolesarsko pot, ki sestavlja partnerstvo 18 občin ob reki Dravi ter kohezijski projekt Drava Natura, ki zajema območje med Mariborom in Središče ob Dravi. Na območju Las Lastovice se izvaja projekt izpiranje zlata ob reki Dravi. Projekt Naša Drava tako predstavlja nadgradnjo dosedanjih prizadevanj za razvoj reke Drave, saj projekt s svojo vsebino dopolnjuje turistično ponudbo ob in na reki Dravi ter ob Dravski kolesarski poti. Verjamem, da bomo s projektom Naša Drava pomagali do dokončnega preboja reke v turistično eno najbolj atraktivnih rečnih destinacij v Sloveniji.«

Mag. Mojca Metličar, strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja in vodja projekta, je predstavila projekt: »Projekt Naša Drava je delno sofinanciran iz EU iz EKSRP v okviru CLLD, projekt mnogih povezovalnih vsebin. Je projekt, ki smo ga partnerji dolgo načrtovali in tudi uspešno pripravili ter predstavili vsebine ocenjevalcem, ki so prepoznali v njem dodano vrednost in ga odobrili. Z aktivnostmi, ki smo jih smelo zastavili, bomo zbudili ta čudovit speči potencial območja. Naš prvenstven namen je predstaviti reko Dravo kot neomajen vir doživetij, v skladu z vsemi naravovarstvenimi standardi, sekundaren namen je obstoječim projektom dodati nove atraktivne ponudbe, ki obiskovalcu vzbudijo željo po ponovnem obisku. Želimo vzpostaviti pristen 5-zvezdični doživljajski program, ki riše nasmeh na obraz ob spominu na njegovo doživetje. Hkrati pa želimo predstaviti tudi zgodovinska dejstva, vezana na Dravo, jih oblikovati v interaktivne delavnice, kjer se lahko za en dan preleviš v npr. izpiralca zlata ali splavarja. Pri doživetjih na Dravi pa ne smemo pozabiti na varnost, zato pripravljamo tudi aktivne delavnice varne uporabe nemotoriziranih plovil po Dravi in tečaje veslanja, stoječega veslanja na Dravi. Z investicijskimi vsebinami želimo vzpostaviti mrežo počivališč za kolesarje in pohodnike in e-postajališč za uporabnike e-koles. V okviru projekta naslavljamo tudi prihodnost razvoja ponudbe na Dravi, saj bomo z izdelavo projektnih dokumentacij za vodno vlečnico in vstopno izstopna mesta postavili temelje za nadaljnji razvoj infrastrukturne zadostnosti za razvoj športne in druge ponudbe na in ob reki Dravi. Nikakor ne smemo pozabiti tudi naravovarstvene note projekta in skrbi za okolje, saj bomo v okviru projekta izvedli pilotno izvedbo čiščenja zarasti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na enem iz med mrtvih rokavov reke. Z monitoringom in e-vodnikom po Dravi bomo poskrbeli za ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o sobivanju z naravo in njenimi lepotami.«

______________

Fotografije: Marko Pigac, MP Produkcija

______________

Dodatne informacije:

Mag. Mojca Metličar, strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja, vodja projekta, e-naslov: info@las-bogastvopodezelja.si

Opis projekta: https://bit.ly/3jgHiSn

Izjave partnerjev: https://bit.ly/2SiI84R

Mag. Mojca Metličar

vodja projekta Naša Drava

strokovna vodja LAS Bogastvo podeželja

Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA
Predstavitev projekta NAŠA DRAVA